příspěvková organizace

Dne 12. 2. 2020 se žáci kvarty – septimy zúčastnili přednášky s názvem Média a schopnost kritického myšlení, kterou si pro ně připravil Mgr. Petr Fabián, Ph.D. z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Cílem této aktivity bylo naučit se pracovat se záplavou komunikátů, které dennodenně přijímáme. Přednášející přítomným vysvětlil základy kritického myšlení, věcné diskuze a kontroly informací. Zmínil se rovněž o důvodech pro tvorbu dezinformací a procesu jejich šíření. Přednáška byla doplněna o ukázkové příklady z médií.

Mgr. Andrea Mášová