příspěvková organizace

Zápis ze schůze ze dne 29. 11. 2018

Program:

1. Pozvání pana premiéra do školy

Žáci osmé třídy natočili video, v němž pozvali pana premiéra do naší školy. Úkolem zástupců parlamentu je tedy zjistit, zda by žáci měli o jeho návštěvu zájem.

2. Názory na školu

Vedení školy by rádo znalo názory žactva ohledně směru, jímž se má naše škola ubírat. Pokusíme se tedy zjistit, zda mají studenti jakékoli výhrady ke škole, nebo jsou naopak s něčím spokojeni natolik, že to nechtějí za žádnou cenu měnit.

3. Propagační video

Jelikož v dnešní době je velkým trendem nahrávání videí, musí i naše škola jít s dobou. Je tudíž v plánu vytvořit propagační video týkající se naší školy, jejích aktivit a výsledků. Toto video by se dalo výhodně využít při prezentaci školy na rozličných veletrzích vzdělávání.

4. Zvonění

Byl přednesen návrh o případném úplném zrušení zvonění či pouze jeho úpravě. Zástupci parlamentu tuto myšlenku přednesou ve svých třídách a ředitelství školy dle průzkumu k tomu zaujme stanovisko.

5. Vánoční hvězda

Škola se rozhodla zapojit do dobrovolné charitativní sbírky VÁNOČNÍ HVĚZDA sdružení Šance, které pomáhá malým pacientům na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Žáci mohou přispět zakoupením Vánoční hvězdy.

6. Projekt Holokaust

27. ledna se slaví Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Naše škola se rozhodla uctít tuto událost a zároveň přispět k osvětě žáků zorganizováním projektového dnu, v němž budou děti plnit různé úkoly na dané téma. Celá akce se uskuteční v den předávání pololetního vysvědčení. Jednotlivá stanoviště si připraví studenti vyššího gymnázia a své mladší žáky se pokusí poutavou formovat informovat o stěžejních událostech, osobnostech, ale také o zajímavostech různého charakteru.

7. Výstava Titanic

Dne 20. prosince se uskuteční zájezd do Brna na výstavu Titanic. Účastníci budou mít rovněž možnost navštívit brněnské vánoční trhy.

Zapsala: Ivona Marie Repková, 7. G – septima

 

 

Zápis ze schůze ze dne 18. 10. 2018

Program:

  1. Mezinárodní studentská vědecká konference

Projednávaly se detaily konference, která proběhne 26. října. Den předtím se uskuteční výlet s hosty do Slezského muzea v Opavě a do Hradce nad Moravicí, na který mohou jet případní zájemci z vyššího gymnázia.

  1. Ples

Žáci 8. G nás požádali o sponzorský dar do připravované tomboly, jež se uskuteční v rámci Maturitního plesu.

Nakonec jsme dostali  za úkol zapojit naše třídy do navrhování jména pro novou školní galerii.

Zapsala: Ivona Marie Repková, 7. G – septima

 

 

Zápis ze schůze dne 26. 9. 2018

Program:

1. Zahájení schůze

2. Výsledky voleb

Byly nám oznámeny výsledky studentských komunálních voleb, jichž se zúčastnili žáci 4. – 8. G a žáci 9. tříd.

3. Plánované akce

Projednávaly se detaily akce 72 hodin, která se uskuteční 4. – 5. října. Bude potřeba šest dobrovolníků ze základní školy, kteří by si zahráli na simulanty problémových situací, a šest z vyššího gymnázia, již budou působit v roli organizátorů. Projekt bude probíhat po celou vyučovací dobu.

Nakonec byl přednesen návrh paní učitelky výtvarné výchovy Daniely Přívětivé na zřízení školní galerie, situované prozatím před výtvarnou učebnou. Zde by žáci umisťovali svá doma vytvořená díla. Galerie by mohla sloužit jak k propagaci umění, tak k prezentaci školy pro návštěvy. Název ještě není vymyšlený, dostali jsme tudíž za úkol zapojit naše třídy do navrhování jména.

Zapsala: Ivona Marie Repková, 7. G – septima

 

 

Zápis ze schůze dne 12. 9. 2018

Na počátku schůze proběhlo uvítání členů parlamentu v novém školním roce. Také se provedla kontrola docházky.

Dne 24. září se budou v prostorách školy konat Studentské komunální volby. Volební komise se bude skládat ze tří žáků: Adriany Štěpánkové, Adély Kalužové a Jana Lehera. Třídy 7. G a 8. G budou volit od 7:45. Další třídy se dle rozpisu dostaví v průběhu 1. a 2. vyučovací hodiny.

Dále se 4. – 5. října uskuteční akce 72 hodin, zaměřena tentokrát převážně na mladší žáky. Vytvoří se simulované situace, při nichž se děti budou muset vypořádat například s osobou v bezvědomí, či obětí automobilové nehody.

Nakonec se ještě projednávala plánovaná Mezinárodní studentská vědecká konference, již mají na starosti žáci 8. G.

Zapsala: Ivona Marie Repková, 7. G – septima