příspěvková organizace

3. schůzka dne 16. 10. 2019

Program:

 1. Maturitní ples a tablo

Maturitní ročník požádal zástupce parlamentu, aby ve třídě hlasovali pro jejich tablo – namaturak.cz. Také požádali zástupce, aby při výběru dárku do tomboly nenakupovali žádný alkohol.

 1. Zdravení ve škole

Současný nešvarem ve škole je to, že studenti nezdraví. Společně jsme se snažili vymyslet, co by se pro zlepšení situace dalo udělat. Studenty napadlo, že by si v rámci hodin VV vytvořili plakát, který by potom měli umístěný v kmenové učebně. Samozřejmě také své spolužáky upozorní na nutnost zdravení všech dospělých osob pohybujících se ve škole.

 1. Soutěž na konec školního roku

Třída kvarta dostala za úkol ve třídě vymyslet název na akci, která by se konala na konci školního roku a která by byla zaměřena na letošní výročí. Ve třídě nejvíce zastoupení měly tyto názvy: Výroční maraton, Po stopách Učitele národů.

 1. Školní fórum

Žáci byli informováni o tom, že se na škole bude konat Školní fórum – měli za úkol si promyslet otázky týkající se věcí ve škole – co je zajímá, co by chtěli vědět, co se jim nelíbí apod.

 1. Jsem laskavec

Školní klub bude pořádat 13. listopadu akci Jsem laskavec. Zástupci parlamentu byli požádáni, aby o tomto informovali své třídy a aby se domluvili na zajištění občerstvení, případně další výpomoci.

 

2. schůzka dne 1. 10. 2019

Program:

 1. Čistá voda v jídelně

Vyhodnocení ankety ve třídách – zájem o čistou vodu je – bude tedy nabízena v jídelně.

 1. Řešení zvonění

Se stávajícím zvoněním nejsou žáci a studenti naší školy spokojeni. Do příští schůzky předat předsedovi návrhy na změny.

 1. Židle ve třídách

V učebnách u židlí dochází k uvolnění šroubků a následně je tato židle napolohovaná tak, že se na ní nedá sedět. Stanovili jsme si postup, co s takovými židlemi udělat, aby je pan školník mohl co nejdříve opravit.

 1. Host v parlamentu

Na tuto schůzku nás přišla paní Mari Mikulíková informovat o tom, co plánuje město Vítkov, aby i žáci byli v obraze. Zmínila především akci Charitativní polévku, která se bude brzy konat.

Také zmínila projekt, který chce město podporovat – Klid v neděli – dodržování pracovního klidu v neděli a nerušení prací sousedy.

 1. Jsem laskavec

Školní klub bude pořádat 13. listopadu akci Jsem laskavec. Zástupci parlamentu byli požádáni, aby o tomto informovali své třídy a aby se domluvili na zajištění občerstvení, případně další výpomoci.

 

1. schůzka dne 12. 9. 2019

Program:

 1. Zvolení předsedy a místopředsedy Žákovského parlamentu
 2. Stanovení schůzek:
 • pravidelně první středa v měsíci v 7.25 v učebně Multi1
 • dále dle potřeb
 1. Plánovaní akce James Cook

Před dvěma lety se na konci roku konala akce Po stopách Jamese Cooka. V letošním školním roce proběhne něco podobného – studenti vyššího gymnázia připraví jednotlivé úkoly a stanoviště pro žáky nižšího gymnázia.

 1. Voda v jídelně

Zástupci žákovského parlamentu mají za úkol ve svých třídách zjistit, zda by byl v jídelně zájem o čistou vodu namísto slazených čajů a minerálek.

 1. Společné focení