příspěvková organizace

LEDEN – termín schůzky 11. 1. 2018

Na lednové schůzce byli žáci informováni o aktivitách školy na období leden – červen 2018. Byla domluvena schůzka parlamentu z důvodu focení jeho členů do připravovaného bulletinu o gymnáziu na 31. 1. 2018. Členové parlamentu 17. 1. 2018 zorganizovali druhé kolo Studentských prezidentských voleb.

PROSINEC – termín schůzky 6. 12. 2017

Během prosincové schůzky byli žáci informováni o nadcházejících aktivitách školy, které se uskuteční do poloviny ledna. 12. 12. 2017 členové Žákovského parlamentu zorganizovali 1. kolo Studentských prezidentských voleb. Do 15. 12. 2017 pak jednotliví žáci (i celé třídy) mohli shromažďovat pamlsky pro zvířata v útulku ve Vítkově.

LISTOPAD – termíny schůzek: 1. a 21. 11. 2017

Na první schůzce Žákovského parlamentu gymnázia v měsíci listopadu (1. 11. 2017) byly doladěny okruhy problémů pro Školní fórum Sítě zdravých měst ČR, které se uskutečnilo 7. 11. 2017 v dopoledních hodinách. Zúčastnili se ho jak zástupci Žákovského parlamentu 2. stupně ZŠ i gymnázia, tak také paní ředitelka, Mgr. Blanka Váňová, a pan starosta, Ing. Pavel Smolka.

Na první schůzce Žákovského parlamentu gymnázia zástupci jednotlivých tříd odevzdali také nejlepší třídní návrhy na školního maskota. Z odevzdaných návrhů Žákovských parlamentů bylo vybráno pět nejlepších, které byly prezentovány rodičům a učitelům během individuálních pohovorů dne 16. 11. 2017. V hlasování byl vybrán návrh Elišky Janečkové z 9. B, který obdržel 34 hlasů. Z návrhů žáků gymnázia se na 2. místě umístila práce Štěpánky Šindlerové (28 hlasů) a na 4. místě návrh Terezy Kokořové (21 hlasů) – obě z primy. Poděkování za pomoc s hlasováním pak patří Lucii Konečně z primy a panu Vašíčkovi, kteří motivovali rodiče a pedagogy k hlasování.

21. 11. 2017 se vybraní zástupci Žákovského parlamentu gymnázia (Jan Leher – kvinta, Adriana Štěpánková – septima, Sára Poloučková – oktáva) zúčastnili jednání Rady města, kde prezentovali závěry Školního fóra Sítě zdravých měst ČR. Po jednání na Městském úřadě se pak sešli všichni zástupci Žákovských parlamentů 2. stupně ZŠ a gymnázia na jednání s paní ředitelkou, kde se dále rozebíraly závěry ze Školního fóra.

ŘÍJEN – termíny schůzek: 2., 5., 11. a 18. 10. 2017

V průběhu měsíce října se z důvodu doladění některých aktivit konalo více setkání. 2. 10. 2017 byli vyfoceni zbylí členové žákovského parlamentu a seznámeni s úkoly, které byly projednány na poslední zářijové schůzce.

5. 10. 2017 se konalo krátké setkání, na němž byly doladěny jednotlivé úkoly členů žákovského parlamentu na „Podzimní slavnost“.

Na schůzce 11. 10. 2017 byli zástupci tříd seznámeni s dalšími akcemi školy, které se budou konat, byl stanoven termín pro dodání návrhů na školního maskota (do první listopadové schůzky), bylo upřesněno, jaký typ problémových okruhů jednotlivé třídy mají dodat pro setkání členů žákovského parlamentu se zástupci města a školy, a taktéž se dolaďovalo zapojení do „Podzimní slavnosti“.

Poslední říjnové setkání se konalo 18. 10. 2017. Zástupci některých tříd dodali první návrhy na školního maskota a seznamy okruhů pro setkání se zástupci města a školy. Byl doplněn seznam plánovaných akcí školy. Byl domluven termín listopadové schůze na 1. 11. 2017.

ZÁŘÍ – termíny schůzek: 14. a 26. 9. 2017

Činnost Žákovského parlamentu gymnázia byla zahájena dne 14. 9. 2017. Na první schůzce uvítala zvolené zástupce jednotlivých tříd paní ředitelka Mgr. Blanka Váňová a sdělila jim všechny důležité akce, které je do Vánoc čekají. Následovala volba předsedy parlamentu a jeho zástupců, taktéž se volil hlasatel a zapisovatel. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší návrh maskota školy. Jelikož na schůzce nemohli být přítomni všichni zástupci tříd, bylo naplánováno společné focení žáků na 26. 9. 2017.

Na druhé schůzce byli vyfoceni přítomní členové žákovského parlamentu (vzhledem k absenci některých zástupců z důvodu nemoci bylo stanoveno, že se zbývající členové vyfotí 2. 10. 2017). Zástupci tříd byli informováni o plánované schůzce členů parlamentu 2. stupně ZŠ a gymnázia s představiteli města a školy (7. 11. 2017). Bylo navrženo, aby jednotlivé třídy do té doby vytvořily seznam problémových okruhů, týkajících se školy a města, které by mohly být na setkání řešeny. Taktéž bylo projednáno zapojení do akce „Podzimní slavnost“ (12. 10. 2017), která se bude pořádat v rámci projektu 72 hodin ve spolupráci se Školním klubem.