příspěvková organizace

Zápis ze schůze dne 26. 9. 2018

Program:

1. Zahájení schůze

2. Výsledky voleb

Byly nám oznámeny výsledky studentských komunálních voleb, jichž se zúčastnili žáci 4. – 8. G a žáci 9. tříd.

3. Plánované akce

Projednávaly se detaily akce 72 hodin, která se uskuteční 4. – 5. října. Bude potřeba šest dobrovolníků ze základní školy, kteří by si zahráli na simulanty problémových situací, a šest z vyššího gymnázia, již budou působit v roli organizátorů. Projekt bude probíhat po celou vyučovací dobu.

Nakonec byl přednesen návrh paní učitelky výtvarné výchovy Daniely Přívětivé na zřízení školní galerie, situované prozatím před výtvarnou učebnou. Zde by žáci umisťovali svá doma vytvořená díla. Galerie by mohla sloužit jak k propagaci umění, tak k prezentaci školy pro návštěvy. Název ještě není vymyšlený, dostali jsme tudíž za úkol zapojit naše třídy do navrhování jména.

Zapsala: Ivona Marie Repková, 7. G – septima

 

Zápis ze schůze dne 12. 9. 2018

Na počátku schůze proběhlo uvítání členů parlamentu v novém školním roce. Také se provedla kontrola docházky.

Dne 24. září se budou v prostorách školy konat Studentské komunální volby. Volební komise se bude skládat ze tří žáků: Adriany Štěpánkové, Adély Kalužové a Jana Lehera. Třídy 7. G a 8. G budou volit od 7:45. Další třídy se dle rozpisu dostaví v průběhu 1. a 2. vyučovací hodiny.

Dále se 4. – 5. října uskuteční akce 72 hodin, zaměřena tentokrát převážně na mladší žáky. Vytvoří se simulované situace, při nichž se děti budou muset vypořádat například s osobou v bezvědomí, či obětí automobilové nehody.

Nakonec se ještě projednávala plánovaná Mezinárodní studentská vědecká konference, již mají na starosti žáci 8. G.

Zapsala: Ivona Marie Repková, 7. G – septima