příspěvková organizace

Zprávička ze 7. schůzky Ekotýmu

Dne 21.3. jsme se na Ekotýmu sešli v hojném počtu, jelikož nás čekala teoretická příprava na soutěž Velká cena ZOO. Paní učitelka měla připravenou prezentaci o ochraně přírody, národních parcích, CHKO a biodiverzitě druhů. Seznámili jsme se s pojmy jako repatriace, introdukce, invazní druh, inverze, smog a skleníkový efekt.

Za III. G Vojtěch Vašátko

 

Zprávička z 6. schůzky Ekotýmu

Ve čtvrtek 21. 2. proběhnul v rámci Ekotýmu gymnázia minifestival krátkých filmů s environmentální problematikou. Účastníci měli možnost vidět zajímavé snímky svých vrstevníků.  Největší ohlasy zaznamenala Doba plastová – vítěz loňského Envofilmu od žáků z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně.  Ukažte svůj potenciál a kreativitu, nebuďte lhostejní k životu na naší planetě, natočte film  a sdělte svůj názor. Přihlášky do 4. ročníku soutěže odevzdávejte do 7. 3. v kabinetu biologie. 

Mgr. Milena Mačáková

 

Zprávička z 5. schůzky Ekotýmu

Ve čtvrtek ráno jsme se sešli na další schůzce Ekotýmu. Rozhodli jsme se vytvořit nové logo pro Ekotým gymnázia. Z grafických návrhů bude na další schůzce vybrán ten nejlepší. Dále jsme se dozvěděli o ekologických soutěžích, do kterých se na jaře můžeme zapojit. Dvou až tříčlenné týmy můžou natočit krátký film do soutěže Envofilm. Zájemci o Ekokonferenci vypracují powerpointové prezentace na uhlíkovou stopu. Chovatelé domácích mazlíčků se můžou zapojit do Olympiády mladých chovatelů.

Úkol na únor: Monitoring štítků na vypínačích pro úsporu energie.

Za II. G Petr Kývala

 

Zprávička ze 4. schůzky Ekotýmu

Dne 20. 12. 2018 se konala předvánoční schůzka Ekotýmu gymnázia, na které jsme se zaměřili na vytváření Ekopředsevzetí pro příští kalendářní rok.

Jak zněla?:

 1. Snížíme produkci plastů.
 2. Při nákupech upřednostníme lokální suroviny.
 3. Šetříme vodou a energií.
 4. Rozložitelné zbytky budeme kompostovat nebo vhazovat do kontejnerů na bioodpad.
 5. Zvýšíme informovanost veřejnosti o nutnosti ochrany ŽP.
 6. Budeme používat bezfosfátové prací prostředky.
 7. Na kratší vzdálenosti se vydáme pěšky nebo na kole.
 8. Jednáme rozumně, nikoliv konzumně.
 9. Předcházíme zvýšení produkce skleníkových plynů minimalizací své osobní uhlíkové stopy.
 10. Pečujeme o druhovou rozmanitost v ekosystémech.

Za ekotým VII.G, Martina Maléřová

 

Zprávička ze 3. schůzky Ekotýmu

Ve středu 14. října jsme se sešli a řešili naše prezentace pro soutěž Ekoregion. 4. G se zaměřila na Spotřeby energií  a vytvořila prezentaci s názvem Úspory zdrojů aneb kdo šetří, má za tři a 6. G na Smartcity s názvem Smart regiony – regiony budoucnosti.  Do finále soutěže nám zbývá poslední týden, tak ještě natrénovat ústní projev a zbavit se trémy.                                                         

Magda a Valerie (IV. G)

 

Zprávička ze 2. schůzky Ekotýmu gymnázia

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se v učebně chemie konala další schůzka  Ekotýmu gymnázia. Proběhla kontrola úkolů zadaných na minulém setkání. Blíže jsme se zabývali uhlíkovou stopou, tvorbou myšlenkových map a pravidel, jak každý z nás může svou uhlíkovou stopu snížit. Do příští schůzky sestavíme pravidla ekologického chování  a vytvoříme dotazník k monitoringu C stopy rodiny a spolužáků.

Za Ekotým Vanessa Malá a  Elena Martynková  z I. G

 

Zprávička z 1. schůzky Ekotýmu gymnázia

Dne 20.9 2018 proběhla úvodní schůzka  Ekotýmu gymnázia. Seznámili jsme se s celoškolním projektem Globální oteplování – hrozba budoucnosti?

Úkoly jsme si rozdělili takto:

 1. G – tvorba propagačních plakátů
 2. G – tvorba pocitové mapy
 3. G – uhlíková stopa
 4. G – prezentace o důsledcích globálního oteplování
 5. G – osobní pravidla pro snížení C stopy
 6. G – webová stránka o projektu
 7. G – statistické zpracování

Za Ekotým Karolína Haasová III. G