příspěvková organizace

Zprávička ze 3. schůzky Ekotýmu

Ve středu 14. října jsme se sešli a řešili naše prezentace pro soutěž Ekoregion. 4. G se zaměřila na Spotřeby energií  a vytvořila prezentaci s názvem Úspory zdrojů aneb kdo šetří, má za tři a 6. G na Smartcity s názvem Smart regiony – regiony budoucnosti.  Do finále soutěže nám zbývá poslední týden, tak ještě natrénovat ústní projev a zbavit se trémy.                                                         

Magda a Valerie (4. G)

 

Zprávička ze 2. schůzky Ekotýmu gymnázia

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se v učebně chemie konala další schůzka  Ekotýmu gymnázia. Proběhla kontrola úkolů zadaných na minulém setkání. Blíže jsme se zabývali uhlíkovou stopou, tvorbou myšlenkových map a pravidel, jak každý z nás může svou uhlíkovou stopu snížit. Do příští schůzky sestavíme pravidla ekologického chování  a vytvoříme dotazník k monitoringu C stopy rodiny a spolužáků.

Za Ekotým Vanessa Malá a  Elena Martynková  z I. G

 

Zprávička z 1. schůzky Ekotýmu gymnázia

Dne 20.9 2018 proběhla úvodní schůzka  Ekotýmu gymnázia. Seznámili jsme se s celoškolním projektem Globální oteplování – hrozba budoucnosti?

Úkoly jsme si rozdělili takto:

  1. G – tvorba propagačních plakátů
  2. G – tvorba pocitové mapy
  3. G – uhlíková stopa
  4. G – prezentace o důsledcích globálního oteplování
  5. G – osobní pravidla pro snížení C stopy
  6. G – webová stránka o projektu
  7. G – statistické zpracování

Za Ekotým Karolína Haasová III. G