příspěvková organizace

Zprávička z 4. schůzky 

Na čtvrté schůzce Ekotýmu jsme se věnovali dalšímu úkolu z projektu Recyklohraní – tentokrát na téma Ukliďme si svět. Zaměřili jsme se na monitoring výskytu červených kontejnerů ve městě Vítkov, přehled věcí, které do červeného kontejneru rozhodně nepatří např. velké elektrospotřebiče (pračka, lednička, televize, monitory), tonery, videokazety a CD, úsporné žárovky a zářivky. Po třídách jsme si rozdělili úkoly měření vzdálenosti, velikosti a počítání objemu kontejneru, tvorbu nástěnky a dotaz na mapu Asekolu. Pro 2. etapu CO2 ligy spočítáme přes Vánoce osobní uhlíkovou stopu dle webové kalkulačky. Prima prodiskutovala nápad na krátký film pro soutěž Envofilm.

Elena Martynková, II. G  

 

Zprávička z 3. schůzky 

Na 3. schůzce Ekotýmu jsme se věnovali přípravě na 1. etapu CO2 ligy. Proběhla diskuse o alarmujících videích, příprava materiálů na nástěnku k projektu, sestavení dotazníku pro mladší spolužáky a tvorba myšlenkových map. Jelikož už byla zveřejněna 2. etapa, čeká nás spoustu práce i v následujícím měsíci. V minulé etapě jsme se seznámili s globální klimatickou změnou a rozvratem klimatického systému, nyní se budeme věnovat výpočtu uhlíkové stopy, analýze a konkrétním opatřením, které povedou k jejímu snížení. Přidejte se k nám.

Ekokomisaři z V. G

 

Zprávička z 2. schůzky 

Na druhé schůzce Ekotýmu gymnázia dne 31. 10. jsme se rozdělili do dvou skupin. 1. skupina se věnovala přípravě na soutěž Velká cena ZOO Ostrava. Povídali jsme si o dravcích, sovách a sokolech, hledali rozdílné a shodné znaky těchto tří řádů. Také jsme se seznámili s biogeografií, etologií a ekologií jednotlivých druhů žijících na území České republiky. 2. skupinka zatím zpracovávala výsledky naší ankety Recyklohraní.

Dotazník Ekotýmu zodpovědělo ze 148 žáků gymnázia 127 žáků.

  

Tereza Machačová, Viktorie Mýlková a Dita Baraňáková

 

Zprávička z 1. schůzky 

Ve čtvrtek 26. 9. proběhla 1. schůzka Ekotýmu gymnázia. Nejprve jsme se seznámili s novými členy a vzájemně se představili. Následoval plán činností na letošní školní rok. Zaměříme se na ekologický  projekt „Šetrný spotřebitel, aneb neváhej a přidej se k nám“. Splnili jsme také 1. úkol Recyklohraní, sestavili jsme dotazník na správné třídění elektrospotřebičů a rozdali k vyhodnocení ve třídách. Následně anketu vyhodnotíme. V hodinách IVT jsme vyplnili podobný dotazník on-line pro zpracování do přehledu MSK. Jako každý rok se mohou chovatelé domácích mazlíčků zapojit do Olympiády mladých chovatelů, nadšení filmaři do Envofilmu a v CO 2 lize nás bude tentokrát  reprezentovat  třída V. G. Další schůzka se koná po podzimních prázdninách ve čtvrtek 31. 10.

Rozdělení činností:

  • Propagační plakáty – III. G
  • Webová stránka – VII. G
  • Prezentace pro veřejnost města Vítkov/Ekokuchařka – V. G
  • Statistika – VI. G
  • Monitoring nádob na tříděný odpad – IV. G
  • Tvorba mapy – II. G
  • Osobní pravidla pro správné třízení – I. G

Za III. G Daniel Zeisberger