příspěvková organizace

Zprávička z 1. schůzky Ekotýmu gymnázia

Dne 20.9 2018 proběhla úvodní schůzka  Ekotýmu gymnázia. Seznámili jsme se s celoškolním projektem Globální oteplování – hrozba budoucnosti?

Úkoly jsme si rozdělili takto:

  1. G – tvorba propagačních plakátů
  2. G – tvorba pocitové mapy
  3. G – uhlíková stopa
  4. G – prezentace o důsledcích globálního oteplování
  5. G – osobní pravidla pro snížení C stopy
  6. G – webová stránka o projektu
  7. G – statistické zpracování

Za Ekotým Karolína Haasová 3. G