příspěvková organizace

Zprávička z 10. schůzky Ekotýmu

V pátek 22. 6. proběhla ve znamení soutěže Po stopách Jamese Cooka závěrečná schůzka Ekotýmu gymnázia. Připravovali jsme zaměření tří přírodovědných stanovišť. Po zajímavé diskusi jsme pro 1. stanoviště vybrali práci s tablety – aplikace Orgánové soustavy, pro 2. stanoviště poznávačku rostlin, živočichů, minerálů a hornin a pro 3. stanoviště jsme zhotovili barevné kartičky s rodovými a druhovými názvy organismů. Soutěžící bude mít za úkol je správně roztřídit a vybrat jednoho zástupce, kterého do dané skupiny nelze zařadit.

Za 7. G Alexandra Zemanová

 

Zprávička z 9. schůzky Ekotýmu

V měsíci květnu jsme měli spousty práce se závěrečným kolem CO2 ligy. Oslovili jsme zastupitele města Vítkov s našimi návrhy opatření vedoucích ke snížení uhlíkové stopy, vyrobili letáčky pro osvětovou kampaň s pravidly úspor energií a informovali tak širokou veřejnost o klimatických změnách.

Za Ekokomisaře Anežka Šrubařová ze 6.G

 

Zprávička z 8. schůzky Ekotýmu

Pečlivě se připravujeme na závěrečnou etapu CO2 ligy.

Konstatovali jsme, že klimatické změny jsou velkým problémem, který musíme řešit všichni dohromady. Oslovíme městské zastupitele, aby nám pomohli změnit situaci v našem městě. V duchu Gándhího citátu „Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě“ jsme ten nejdůležitější krok již udělali. Začali jsme každý u sebe a snížili svou uhlíkovou stopu. Pracujeme na informačních letáčcích, které chceme roznášet na veřejnosti.

Ekokomisaři z 6.G

 

Zprávička ze  7. schůzky Ekotýmu gymnázia

Na jarní schůzce Ekotýmu gymnázia dne 16.3.2018 jsme zhodnotili výtvarná díla, která se týkala propagační akce s názvem Hodina Země. Byl to nelehký úkol. Nejlepší plakáty nakreslila třída 5.G. Můžete si je prohlédnout na nástěnce u učebny biologie. Dále jsme vyráběli pocitovou mapu Vítkova, která vyobrazuje rizikové oblasti našeho města. Mapu tvoří polystyrenová základna, nákres centra města a barevné špendlíky oblastí se zvýšenou zátěží vody a větru. Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany a naše spolužáky do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor.

 Za 6. G a Ekokomisaře Jan Kundrát

Zprávička z 6.schůzky Ekotýmu gymnázia

Na dnešní schůzce Ekotýmu gymnázia dne 15.2.2018 jsme se dozvěděli základní informace o celosvětové akci s názvem Hodina Země, která má za cíl podpořit povědomí lidí o klimatické změně. Vymysleli jsme vlastní logo akce a budeme se snažit o její propagaci a zapojení široké veřejnosti. Cílem Hodiny Země je symbolicky na 60 minut zhasnout všechna světla v našich domácnostech a městech, jako vyjádření podpory pro zastavení globálního oteplování.

Akce proběhne v sobotu 24.3. 2018 od 20,30 do 21,30.

Neváhejte a zhasněte pro dobrou věc.

Druhým úkol, který jsme si stanovili, je tvorba pocitových map v našem městě.
Gabriela Zubíková a Kateřina Mikesková ze 3.G

Zprávička z 5.schůzky Ekotýmu gymnázia

Dne 18. 1. proběhla další schůzka Ekotýmu, jejímž hlavním tématem byla soutěž  ENVOFILM. Jedná se o soutěžní přehlídku environmentálních filmů, které byly vytvořeny žáky a studenty základních, středních a vysokých škol. Velmi nás motivovala výhra našich studentů v posledním a předposledním ročníku a taktéž atraktivní ceny. Proto je zde předpoklad, že i letos bude účast za naši školu velmi hojná, neboť jsme už vymýšleli nové náměty pro naše filmy a jejich realizaci. Zároveň jsme uspořádali malý festival natočených filmů s ekologickou problematikou.

Saša Zemanová – septima

Zprávička ze 4. schůzky Ekotýmu gymnázia

Dne 21.12.2017 se konal poslední Ekotým tohoto kalendářního roku. Zástupci se shodli, že by bylo dobré udělat 10 novoročních ekologických předsevzetí. A tak jsme se dali do práce. Snažili jsme se, aby tyto úkoly dokázali zvládnout i žáci školy, tudíž nám to chvilku trvalo. Naštěstí jsme jich 10 vymysleli a prosíme o jejich dodržování. Myslete globálně, pomůžete zachovat planetu pro další generace.

Naše ekopředsevzetí: 

  1. Neplýtvat jídlem
  2. Upřednostňovat lokální a sezonní potraviny
  3. Podporovat BIO a FAIR TRADE produkci
  4. Snížit spotřebu masa
  5. Používat recyklovatelný materiál
  6. Nepřetápět
  7. Třídit odpad
  8. STOP palmovému oleji
  9. Snížit spotřebu celé rodiny
  10. Do školy pěšky nebo na kole

Denis Přikryl, Kvarta

Zprávička ze 3. schůzky Ekotýmu gymnázia

V dnešní hodině Ekotýmu jsme se zabývali zejména odpady ve škole.
Shodli jsme se na tom, že v naší škole je poměrně velké množství odpadních košů. Ale stále si někteří členové Ekotýmu myslí, že počet košů na chodbách je nedostatečný. Některé koše jsou taky rozbité. Dalším problémem je, že žáci stále špatně třídí odpad anebo jej netřídí vůbec. Také nám vadí zásobníky na papírové ubrousky, že vypadávají. Řešením by bylo zakoupení nového dávkovače. Příště nás čeká analýza možné úspory vody a energie.

Štěpánka Šindlerová 1. G

Zprávička z 2. schůzky Ekotýmu gymnázia

V pátek 20. 10. proběhla druhá schůzka Ekotýmu gymnázia. Nesla se v radostném duchu. Saša s Honzou přivezli z Envofilmu ocenění Absolutní vítězný film za ekofilm Lightbulb. Takže nás to opět motivuje k točení a realizaci ekoscénářů pro další ročník. Společně jsme vymýšleli možné aktivity pro projekt CO2 liga, který se rozběhne už v pondělí webkonferencí. Dostali jsme také nový  úkol – vymyslet aktivity pro spolužáky na oslavu Dne ekoškol.

Daniel Frank – kvinta

Zprávička z 1. schůzky Ekotýmu gymnázia

Na prvním zářijovém setkání Ekotýmu  jsme se nejprve seznámili s novými členy, prozkoumali jsme plán činností na školní rok 2017/2018 a řekli si o ekologických projektech a soutěžích, které nás čekají. Zmínila bych soutěž Envofilm, který je pro skupinky žáků a umožňuje natočit krátké video s ekologickou problematikou. Pokračujeme v projektu  CO2 liga ekologického sdružení Veronica, tým Ekokomisařů sestavila třída 6. G. Na závěr jsme se dozvěděli o soutěži Ekoučitel, ve které žáci mohou vyhrát 20 000,- Kč na školní výlet.

Za Ekotým 2. G. Zdeňka Drimajová