příspěvková organizace

Zprávička z 3. schůzky 

Na 3. schůzce Ekotýmu jsme se věnovali přípravě na 1. etapu CO2 ligy. Proběhla diskuse o alarmujících videích, příprava materiálů na nástěnku k projektu, sestavení dotazníku pro mladší spolužáky a tvorba myšlenkových map. Jelikož už byla zveřejněna 2. etapa, čeká nás spoustu práce i v následujícím měsíci. V minulé etapě jsme se seznámili s globální klimatickou změnou a rozvratem klimatického systému, nyní se budeme věnovat výpočtu uhlíkové stopy, analýze a konkrétním opatřením, které povedou k jejímu snížení. Přidejte se k nám.

Ekokomisaři z V. G

 

Zprávička z 2. schůzky 

Na druhé schůzce Ekotýmu gymnázia dne 31. 10. jsme se rozdělili do dvou skupin. 1. skupina se věnovala přípravě na soutěž Velká cena ZOO Ostrava. Povídali jsme si o dravcích, sovách a sokolech, hledali rozdílné a shodné znaky těchto tří řádů. Také jsme se seznámili s biogeografií, etologií a ekologií jednotlivých druhů žijících na území České republiky. 2. skupinka zatím zpracovávala výsledky naší ankety Recyklohraní.

Dotazník Ekotýmu zodpovědělo ze 148 žáků gymnázia 127 žáků.

  

Tereza Machačová, Viktorie Mýlková a Dita Baraňáková

 

Zprávička z 1. schůzky 

Ve čtvrtek 26. 9. proběhla 1. schůzka Ekotýmu gymnázia. Nejprve jsme se seznámili s novými členy a vzájemně se představili. Následoval plán činností na letošní školní rok. Zaměříme se na ekologický  projekt „Šetrný spotřebitel, aneb neváhej a přidej se k nám“. Splnili jsme také 1. úkol Recyklohraní, sestavili jsme dotazník na správné třídění elektrospotřebičů a rozdali k vyhodnocení ve třídách. Následně anketu vyhodnotíme. V hodinách IVT jsme vyplnili podobný dotazník on-line pro zpracování do přehledu MSK. Jako každý rok se mohou chovatelé domácích mazlíčků zapojit do Olympiády mladých chovatelů, nadšení filmaři do Envofilmu a v CO 2 lize nás bude tentokrát  reprezentovat  třída V. G. Další schůzka se koná po podzimních prázdninách ve čtvrtek 31. 10.

Rozdělení činností:

  • Propagační plakáty – III. G
  • Webová stránka – VII. G
  • Prezentace pro veřejnost města Vítkov/Ekokuchařka – V. G
  • Statistika – VI. G
  • Monitoring nádob na tříděný odpad – IV. G
  • Tvorba mapy – II. G
  • Osobní pravidla pro správné třízení – I. G

Za III. G Daniel Zeisberger