příspěvková organizace

Toto nás zavazuje ke zveřejnění našeho školního vzdělávacího programu. Po kliknutí na níže uvedené odkazy můžete do ŠVP nahlédnout.

ŠVP pro nižší stupeň gymnázia-s přílohou změna ředitele, platnost dokumentu od 1. 9. 2013

ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia-od 1 9 2013-s přílohou změna ředitele, platnost dokumentu od 1. 9. 2013

Dodatek č.1 k ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2014

Dodatek č.2 k ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2016

Dodatek č.3 k ŠVP pro osmileté gymnázium a pro čtyřleté gymnázium, platnost dokumentu od 1. 9. 2016

Dodatek č. 4 k ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2017

Dodatek č. 5 k ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2017

ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia-1 9 2017-s přílohou změna ředitele,  platnost dokumentu od 1. 9. 2017

 

ŠVP – školní družina a školní klub 2018