příspěvková organizace

Toto nás zavazuje ke zveřejnění našeho školního vzdělávacího programu. Po kliknutí na níže uvedené odkazy můžete do ŠVP nahlédnout.

ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2013

ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2013

Dodatek č.1 k ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2014

Dodatek č.2 k ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2016

Dodatek č.3 k ŠVP pro osmileté gymnázium a pro čtyřleté gymnázium, platnost dokumentu od 1. 9. 2016

Dodatek č. 4 k ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2017

Dodatek č. 5 k ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2017

ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, platnost dokumentu od 1. 9. 2017

 

ŠVP družiny a klubu