Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve čtvrtek 14. 6. převzali žáci sexty ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu České republiky, ocenění za 5. místo v celoroční soutěži CO2 liga ekologického institutu Veronica. Soutěž probíhala v rámci projektu „Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích podpořeného grantem Ministerstva životního prostředí. Ze 72 přihlášených základních a středních škol z celé republiky zvládla náročnou soutěž dokončit pouhá dvacítka. Jednotlivé školní týmy plnily od října 2017 do května 2018 prostřednictvím prvků projektového vyučování rozmanité úlohy s problematikou stavu životního prostředí České republiky. Věnovali se těmto okruhům: ovzduší, doprava, jídlo, energie, voda a klimatické změny. V průběhu jednotlivých etap bádali, počítali, měřili, zhotovovali řadu prezentací, anket, videí, myšlenkových a pocitových map. Po slavnostním zahájení a úvodním slovu ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a senátorky RNDr. Jitky Seitlové následovalo představení výsledků činností vítězných týmů, vyhlášení vítězů, raut a zajímavá prohlídka historických sálů Senátu a Valdštejnských zahrad. Týmu Ekokomisařů ve složení Alexander Pisani, Lucie Pšenicová, Anežka Šrubařová, Jan Kundrát, Ivona Repková a Patrik Lamatschek moc blahopřejeme

 

Mgr. Milena Mačáková

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Soutěž MICRORISC s. r. o. již několik let vyhlašuje soutěž Nejlepší student, která má ukázat studentům středních škol České republiky, že stojí za to být dobrým studentem. Porota v soutěži hodnotí výjimečnost, schopnosti, mimoškolní aktivity, ale i přístup ke studiu a životu kolem nás.

Naše škola nominovala v průběhu května 2018 do této soutěže žáka sexty – Alexandra Pisaniho, který skončil v celkovém pořadí na 9. místě z 85 nominovaných studentů. Blahopřejeme!

Mgr. Miroslav Bučánek

Tým 6. G ve složení Jan Kundrát, Alexandr Pisani a Patrik Lamatschek se zapojil do 10. ročníku soutěže Spotřeba pro život, kterou vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA. Hlavním úkolem žáků bylo vytvořit vzorové číslo spotřebitelského časopisu pro mládež na téma Mobilní operátoři. Tým sexty prokázal své schopnosti obstát v džungli českého telekomunikačního trhu a znalosti svých práv a povinností vůči mobilním operátorům. Sestavil poutavý a graficky výborně provedený časopis, který v široké konkurenci 54 středních škol získal 1. místo. Žáci tak dostáli mottu soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít. Hlavní výhrou je podzimní zájezd do sídla Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku a roční předplatné časopisu dTest.

Výhercům gratulujeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

AC16F186-F860-4D47-8122-F15CF60EABD8

 

1. číslo časopisu Lightbulb

Nejen maturanti, ale také studenti letošní kvarty si mohou konečně oddechnout. První červnové pondělí na naší škole patřilo minimaturitám, na které se připravovali již od začátku školního roku. Součastí tzv. minimaturit, které jsou jakýmsi mezníkem mezi nižším a vyšším gymnáziem, je napsání odborné práce na studentem zvolené téma a její následná prezentace před svými rodiči a také před komisí, jež je tvořena vyučujícími.

Zaměření prací v letošním roce bylo velmi různorodé, a celé dopoledne tak bylo bohaté na informace z mnoha oborů. Někteří ze studentů čerpali ze svých osobních zkušeností a zvolili pro svou práci téma, které se jich dotýká v každodenním životě. Jiní naopak sáhli po svých zálibách, které utvařejí jejich volný čas.

Celková úroveň prací byla velmi dobrá, výkony vystupujících sebejisté a tak nám kvartáni dokázali, že se během posledních let mnohému naučili a jsou připraveni stát se studenty vyššího gymnázia.

Mgr. Veronika Trlicová

 

image1

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se žáci 8. a 9. tříd ZŠ a gymnazisté od sekundy po septimu zúčastnili v Kulturním domě ve Vítkově promítání historického filmu Nejtemnější hodina, který pojednává o jedné z největších osobností 20. století – Winstonu Churchillovi, který se na počátku 2. světové války stal premiérem Velké Británie a musel během krátké chvíle sjednotit celý národ a změnit proběh dějin.

Mgr. Miroslav Bučánek

Úlohou výchovy je probudit v člověku génia.“

Pythagoras ze Sámu

 

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků.

Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Úspěšným řešitelem se stává ten žák, který z maximálního počtu15 bodů získá minimálně 10. Pořadatelé okresního kola pak určí bodovou hranici pro postup.

Ve školním kole jsme měli 8 úspěšných řešitelů, z toho čtyři získali postup do vyššího kola. Okresní kolo se uskutečnilo v Aule Slezské univerzity ve dnech 28. a 29. května 2018. Žáci Aleš Till a Daniel Juroška ze sekundy se ve velké konkurenci mladých matematiků z celého okresu zařadili k těm, kteří získali titul úspěšný řešitel okresního kola. Oběma chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci a ostatním zúčastněným za jejich nasazení při řešení zadaných úloh. Všem přejeme, aby matematika byla zábavnou hrou i výzvou k řešení problémů. Věříme, že účast naší školy na této soutěži k tomuto cíli přispěla.

Mgr. Helena Kozlová