Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Dne 23. 5. 2019 jsem se zúčastnil celostátního kola Ekonomické olympiády, jež se konala v reprezentativních prostorách České národní banky v Praze. Po úvodních slovech pořadatelů a sponzorů následoval písemný test, jenž byl rozdělen do čtyř částí, které obsahovaly otázky z teorie ekonomie a financí či dějin ekonomického myšlení, rovněž zde byla zastoupena finanční matematika. Posléze následovala série přednášek vybraných odborníků a osobností českého businessu a akademické sféry. Celým programem nás provázel Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin.

Přestože jsem se neumístil v první desítce, a proto nepostoupil do užšího výběru, hodnotím Ekonomickou olympiádu jako velice zajímavou zkušenost.

Alexandr Pisani, septima

Žáci septimy Alexandr Pisani a Jan Kundrát získali se svým snímkem Žárovka v kostce 2. místo v celostátní soutěži Ministerstva životního prostředí Zacíleno na udržitelný rozvoj. 1. místo a setkání s ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem jim uteklo o pouhé 4 body. Cílem soutěže bylo natočit poutavé video s originálním nápadem a řešením, jak se chovat v běžném životě v souladu se sedmnácti cíli udržitelného rozvoje OSN. Kluci se zaměřili na vznik, složení a správné třídění žárovek a zářivek, konkrétně tedy na cíl 12 Odpovědná výroba a spotřeba a cíl 13 Klimatická opatření.

Moc blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

V měsíci červnu  navštívily vybrané třídy gymnázia v rámci projektu Kampaň obyčejného hrdinství putovní výstavu Klima se mění. Změň se i ty! v KD Vítkov. Výstava velkou mírou přispěla ke zvýšení zájmu žáků o ekologickou problematiku, porozumění otázkám změny klimatu a pochopení významu a možností adaptačních opatření a rizik. Jednotlivé panely obsahovaly informace o celé řadě globálních témat: Proč žijeme ve skleníku? Jaký je vliv člověka na klimatický systém Země? Co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má a bude mít změna klimatu dopady ve světě a v ČR? Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají ve světě? Součástí výstavy byly i jednoduché návody pro jednotlivce, kterým není osud naší planety lhostejný. Žáci tak získali důležité informace o možnostech snížení osobní uhlíkové stopy.

Mgr. Milena Mačáková

 

Dne 7. 6. 2019 proběhly na naší škole minimaturity žáků kvarty. Žáci obhajovali své minimaturitní práce formou prezentací. Minimaturitní práce byly nejvíce z výchovy k občanství a dějepisu – po čtyřech, tři práce byly z biologie, dvě z tělesné výchovy a jedna ze zeměpisu. Témata byla zajímavá, přihlížející se dozvěděli zajímavé věci. Dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře a pro přihlížející žáky tercie přineslo mnoho zajímavých poznatků. Tak popřejme, aby i jim příští minimaturity dopadly alespoň stejně dobře jako letošním kvartánům.

Tomáš Kaluža, třídní učitel

 

 

V dubnu jsme v hodinách výtvarné výchovy zpracovávali téma „Voda pro život“. Hledali jsme společně okruhy, kterých by se tato problematika mohla týkat. Žáky zaujal podmořský život, ale i nedostatek vody a její znečišťování.  Nakonec bylo vybráno 12 kreseb a maleb k účasti v celostátní soutěži. Porota vybírala ze sedmi set výkresů, žáci Dan Juroška z III. G, Veronika Adamcová z I. G, Denisa Machalová z VIII. B, Tereza Leherová z VIII. B se umístili na 4. místě jako kolektiv, neboť dle slov paní organizátorky všechny naše práce byly nádherné.

Slavnostní udělování ocenění proběhlo 30. 5. 2019 ve víceúčelové hale v Opavě, ceny předávala náměstkyně primátora paní Brňáková. Víceúčelová hala byla plná talentovaných dětí z celé republiky. Všichni jsme shlédli krásné taneční vystoupení na úvod a následovalo udílení cen v oboru výtvarném, poté přišla na řadu próza a poezie. Naši žáci David Hýbel z VI. A a Tereza Graclíková ze VII. C byli úspěšní i v tomto oboru, získali za svou práci čestné uznání. Pro děti byly připraveny workshopy a výtvarné dílny. Koho už nebavilo tvoření, mohl sledovat probíhající gymnastickou soutěž.

Z Opavy jsme se vraceli dobře naladěni a motivování k dalším úspěchům.

Mgr. Daniela Přívětivá