Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Maturitu letošní třídy oktávy, obávaný mezník v životě našich studentů, máme úspěšně za sebou. Celý dlouhý proces byl odstartován již 10. dubna 2019, kdy studenti psali slohovou práci z českého jazyka. Z šesti témat si nejčastěji volili vypravování s hororovými prvky na téma „Děsuplná noc“.

Následující den se z jazyka českého přeladili na slohovou práci v jazyce anglickém.  V polovině května pak čekaly na studenty didaktické testy z češtiny, z angličtiny a jedna studentka zvolila didaktický test z matematiky.

30. dubna proběhlo tak zvané „Poslední zvonění“. Studenti se ráno dle tradice dostavili v maskách, nechyběl pan Wonka a postavy z filmu Karlík a továrna na čokoládu či sám Harry Potter nebo Gandalf šedý.

Po tomto veselém dni nastal tzv. svaťák, kdy se studenti pustí do nepřetržité přípravy na ústní část maturitních zkoušek. Ty byly zahájeny 16. května v 7 hodin ráno a skončily v pátek 17. května pozdě odpoledne. Všechny profilové ústní maturitní zkoušky studenti oktávy úspěšně zvládli, ať už si volili základy společenských věd, matematiku, zeměpis, biologii, dějepis, chemii, jazyk český, ruský, anglický nebo výtvarnou výchovu.

Ve společné části ústní zkoušky z jazyka českého všichni studenti oktávy prokázali, že u zvolené literatury zvládají všechny předepsané náležitosti pro úspěšné vykonání státní zkoušky. Neméně kvalitní byl i projev u společné části ústní zkoušky z jazyka anglického. Někteří studenti dosáhli plného počtu bodů.

Předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo ve středu 22. 5. 2019 ve slavnostním sále Městského úřadu ve Vítkově. Jedna studentka ukončila maturitní zkoušky s absolutním vyznamenáním, tedy se samými jedničkami a další čtyři s vyznamenáním. Této slavnostní chvíle se zúčastnili studenti se svými rodinnými příslušníky, místostarosta města Mgr. Martin Šrubař, starostové okolních obcí – Ludmila Sucháčková (Spálov), Miroslav Černoch (Větřkovice), ale také zástupci za Školskou radu – Petra Kyzková a „Klub rodičů“ – Ladislava Sobolová. Na závěr této slavností akce vystoupili špičkoví umělci z Prahy, sopranistka Lucie Silkenová a klavírista Jan Dušek. Hudba našich mistrů B. Smetany a A. Dvořáka v dokonalém provedení se stala důstojnou tečkou nejen za letošními maturitními zkouškami, ale byla odměnou studentům i pedagogům za práci během celého studia.

Mgr. Helena Kozlová   

 

 

Ve čtvrtek 23. 5. se učebny biologie a chemie proměnily v herní pole. Do školy přijel tým lektorů SmVaK s interaktivním vzdělávacím programem Strom života, který žáky poutavou formou seznámil s významem vody pro naši planetu. Kreativní hry se zúčastnili žáci nižšího gymnázia – primy a sekundy. Vše začalo stavbou kulis a úvodním workshopem, ve kterém se učitelé a žáci seznámili s herními pravidly. Cílem hry bylo formou atraktivních pokusů, herních aktivit a dramatických zápletek pochopit základní přírodní zákonitosti, zabránit globální katastrofě a zachránit zdroje vody pro Strom života a lidskou populaci. Hraním rolí v připraveném příběhu (z anglického Edularp – Educational live action role playing) získali nejmladší gymnazisté mnoho nových znalostí nejen z chemie a biologie, ale i fyziky a ekologie, prokázali schopnost vzájemné spolupráce a v závěru zdárně zásobili Strom života blahodárnou vodou.

Mgr. Milena Mačáková

 

 

V pátek 17. května 2019 jsme v areálu Davidova mlýna uspořádali tradiční „Mezinárodní závody“ za účasti našich partnerských škol z Kalet a Vrbového. Z každé školy dorazilo 40 žáků (celkem 120 sportovců), kteří mezi sebou soutěžili ve volejbale a ve třech netradičních sportech – putting golf, curling, kubb.

Akce začala příjezdem našich partnerských škol do areálu, kde měli žáci připraveno občerstvení a pitný režim. Po poradě vedoucích proběhlo slavnostní zahájení. Na jednotlivých stanovištích se začalo soutěžit v 10 hodin. Učitelé vyslali desetičlenné týmy reprezentovat své školy na čtyři sportoviště.

Po třech hodinách nepřetržitých bojů na stanovištích byly známy tyto výsledky:     

Putting golf

 1. ZŠaG Vítkov
 2. ZŠ Kalety
 3. ZŠ Vrbové

Kubb

 1. ZŠ Vrbové
 2. ZŠaG Vítkov
 3. ZŠ Kalety

Curling

 1. ZŠ Kalety
 2. ZŠaG Vítkov
 3. ZŠ Vrbové

Volejbal

 1. ZŠ Vrbové
 2. ZŠ Kalety
 3. ZŠaG Vítkov

Celkové pořadí měl určit součet jednotlivých umístění. Tento součet byl u všech škol stejný, tudíž se musela přidat ještě jedna disciplína. Domluvili jsme se, že žáci poběží štafetu 30 x 40 m (30 žáků, každý 40 metrů). Naší běžecké skupině upadl několikrát štafetový kolík, tudíž byl náš výsledný čas nejpomalejší – 4:41,41. Naši sportovci si převzali bronzový pohár. Slovenská štafeta doběhla v čase 4:35,63 a získala stříbrný pohár. Polskou štafetu čas 4:32,95 posunul na zlatou pozici.

V příjemném prostředí jsme prožili krásný sportovní den, který jsme zakončili společným obědem v naší školní jídelně.

Děkujeme MÚ Vítkov za finanční podporu!  

Mgr. Ivo Hasala

 

V pátek 17. 5. 2019 ve 20 hod. proběhlo v Kulturním domě ve Vítkově vyhlášení výsledků výstavy amatérských umělců, nesoucí název „Jak to vidím já“. Zhruba  dvě desítky autorů zde představovali svůj pohled na Vítkov a jeho okolí.

Studentky 5. ročníku (Matylda Gintarová, Michaela Jašková) a studenti 6. ročníku  gymnázia (Štěpán Chromek, Zuzana Šrubařová, Daniel Frank, Marek Beran), kteří se soutěže zúčastnili, výrazně oživili místní výtvarnou produkci a letitou výstavní síní zavál čerstvý vítr mladistvé výtvarné tvorby. Jejich práce se na první pohled lišily originalitou a odvážným zpracováním. Studenti ukázali, že ovládají klasické výtvarné techniky – kresbu
a malbu, ale nebáli se použít formy současného umění, jako jsou koncept nebo instalace. Použité vizuální metafory autoři pohotově vysvětlovali zvědavým divákům.

Ve studentské kategorii se umístila na třetím místě Michaela Jašková a její kolorovaná kresba každodenního výhledu z okna autobusu. A příčku nejvyšší obsadila Matylda Gintarová s kresbou pohledu na vítkovský park přes růžové brýle.

Díla našich studentů zaujaly diváky všech věkových kategorií a byly důstojnou konkurencí pro práce starších autorů.

Přeji všem zúčastněným mladým umělcům, ať je pro ně tato zkušenost povzbuzením do další tvorby a těším se na další inspirativní spolupráci.

Mgr. Daniela Přívětivá