Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V rámci projektu Česko-polská hudební setkávání jsme přijali s naším pěveckým sborem pozvání na oslavy Dne města Kalety, které se konalo 19. května 2018. Z našeho města včetně nás vystoupily čtyři pěvecké sbory – sbor při ZUŠ Vítkov, smíšený pěvecký sbor Komenský a chrámový sbor. Kromě vystoupení jsme měli možnost navštívit muzeum chleba. Samotný koncert byl v odpoledních hodinách na místním stadiónu, kde celý den probíhal kulturní program pro návštěvníky oslav. Vystoupení se nám zdařilo a dojeli jsme plni dojmů.

Mgr. Jana Brožová a Mgr. Helena Kozlová

Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù Den mìsta Kalety - koncert pìti pìveckých sborù

Už počtvrté se žáci čtvrtých až devátých ročníků a odpovídajících ročníků gymnázia naší školy zúčastnili matematické soutěže Pangea, která má na praktických úlohách ukázat žákům využití matematiky v běžném životě. Stejně jako v předchozích letech museli žáci vyplnit test a ti, kteří dosáhli na stanovenou hranici úspěšnosti (která byla pro každou kategorii jiná), postoupili do celostátního finále.

Tentokrát se podařilo postoupit do finále Terezii Bekové – žákyni primy, která se 11. 5. 2018 v Národním muzeu v Praze zúčastnila celostátního kola. V náročné konkurenci nejlepších žáků z celé republiky nedosáhla sice na nejvyšší příčky, ale i tak to pro ni jistě byla velká zkušenost.

Mgr. Alena Grosová

 

image2 image1

V týdnu od 21. 5. do 25. 5. 2018 bude probíhat sběr papíru. V pátek 25. 5. bude kontejner odvezen, papír budeme shromažďovat u bývalého školního kiosku v budově 2. a 3. stupně.

Ve středu 16. 5. 2018 jsem se v prostorách židovské radnice v Praze zúčastnil slavnostního předávání cen pro vítěze VII. ročníku mezinárodní soutěže CEMACH, která se zaměřuje na moderní stát Izrael.

Soutěžilo se ve třech kategoriích – literární, výtvarné a multimediální. Já jsem vytvořil animované video o moderním Izraeli a k mému potěšení jsem skončil ve své kategorii na 1. místě a převzal tak ocenění od velvyslance Izraele Daniela Merona a prezidenta Česko-izraelské smíšené obchodní komory JUDr. Pavla Smutného.

Alexandr Pisani, sexta

 

32651633_1614782261903813_2427360896876544000_n

Co jsme celý rok dělali aneb Ekokomisaři v akci

Po náročných 5 etapách celoročního ekologického projektu CO 2 liga máme za sebou sepsání závěrečné zprávy a poslední akci v rámci kampaně Uhlíková stopa. Seznámili jsme spolužáky s problematikou klimatické změny pomocí nástěnek, článků na webu a naučné besedy.

Spočítali jsme svoji uhlíkovou stopu a následně se ji snažili snížit (např. více šetřit vodou, méně jezdit autem, kupovat spíše přírodní obaly než plastové, …)

Vytvořili jsme pocitovou mapu zranitelnosti našeho města v rámci dopadů klimatické změny, z faktorů jsme si vybrali vítr a povodeň (ve Vítkově je plno kopců a budovy na nich jsou vystaveny nebezpečí bouřek, přívalových dešťů a neustálému působení větru; řeka Čermenka se může při deštích rozvodnit). Domluvili jsme si schůzku se zastupitelkou města a zároveň radní PhDr. Marií Mikulíkovou a seznámili ji s našimi návrhy. Paní Mikulíková byla velice vstřícná a ráda si na nás udělala čas. Ohledně našeho navrhovaného zabezpečení Čermenky řekla, že město se toho rádo ujme a již je v provozu návrh na opravu nevyhovujícího potrubí. Ohledně výměny tašek na střechách nám řekla, že město neprodleně zkontroluje své budovy, ale že se soukromníky a jejich střechami toho mnoho nenadělá. Může je však vhodně upozornit a například napsat toto upozornění na webové stránky města. Ohledně elektrických drátů jsme se dozvěděli, že je má na starosti společnost ČEZ, která provádí pravidelné kontroly.

Co navrhujeme změnit

  • Byla by zde možnost prohloubení dna Čermenky, do čehož by se musela zapojit městská rada. Dále by se dalo ohradit okolí řeky jakousi mini přehradou.
  • Aby nedocházelo k poškození budov, byla by vhodná výměna nekvalitních stavebních materiálů a střešních tašek za kvalitnější. Dále by měla existovat pravidelná kontrola střešní krytiny, kterou by vytvořilo město. Mělo by se dbát na řádné upevnění elektrických drátů. Také by se dalo vysekat nebezpečné velké stromy.

 

Kampaň

Letáček k naší kampani vytvořila Lucka Pšenicová. Třída se rozdělila na 4 skupiny. 1. skupina rozdávala ráno před začátkem vyučování letáčky před školou a ve škole ve vestibulu dětem a všem lidem, kteří tudy prošli. Byl to výborný tah, jelikož jsme rozdali ohromné množství letáčků.Druhá skupina byla situována na autobusovém nádraží, kde měli skvělou šanci na autobus čekajícím lidem povědět něco o CO2 Lize. Také se obraceli na lidi vycházející z nedalekého Penny marketu.Třetí skupinka se rozhodla zajít na náměstí, přes které denně prochází spoustu lidí. Spolužáci oslovovali jak procházející, tak babičky sedící na lavičkách a maminky s kočárky. Opět rozdali hodně letáčků.Čtvrtá skupina to vymyslela velice chytře. V den rozdávání letáčků totiž naše škola pořádala každoroční akademii, na níž se přišli podívat rodiče všech žáků. Spolužáci tedy dali letáčky paním učitelkám, které seděly u vchodových dveří u Kulturního domu, kde se akademie pořádala.

Za Ekokomisaře Anežka Šrubařová a Ivona Marie Repková ze 6.G

 

Leták na kampaň  Kampaň IMG_2433 Kampaň (3)

V roce 2018 slavíme 25 let vzájemné spolupráce mezi partnerskými městy Vítkov – Kalety. Do této historie se výraznou měrou zapsala také naše škola, která spolupracuje s partnerskými školami v polských Kaletách nepřetržitě po celou tuto dobu.

Spolupráci zahájila v roce 1993 Mgr. Marie Burianová, ředitelka Základní školy v Komenského ulici ve Vítkově. Spolu se svými kolegy a žáky organizovala Mezinárodní atletické závody, kterých se účastnili i žáci okolních základních škol. Na podzim vyjížděli za sportem naši žáci se svými učiteli do polských Kalet. V tomto období se konal také na polské straně týdenní letní tábor společně s polskými harcery.

Od roku 1999 až dosud pak pokračovala spolupráce škol pod vedením Mgr. Blanky Váňové, ředitelky Základní školy a gymnázia Vítkov.

Kromě pravidelně konaných sportovních akcí na  podzim na polské straně, které se vryly do našich pamětí jako běh O zlatý dub, se konaly v jarním období mezinárodní sportovní závody ve Vítkově.  Soutěžili jsme nejenom v běhu, ale také v kopané, vybíjené, basketbalu, sportovní gymnastice, atletice, stolním tenisu, interkrosu, softbalu, badmintonu,  speedmintonu, golfu, minikopané, ringu, atletice, lanových dovednostech a dalších sportovních disciplínách. Nezapomenutelné pak byly závody dračích lodí.

Vzájemné každoroční sportovní akce byly rozšířeny o další spolupráci, a to v oblasti matematiky. V  jarních měsících jsme se začali účastnit  mezinárodních matematických soutěží v Kaletách, kde se žáci potýkali s nelehkými matematickými úlohami.

Odměnou žákům pak byla, kromě dobrého pocitu z úspěchů, návštěva aquaparku v Tarnowských Górách, Muzea chleba v Radzionkově, Dolu na těžbu stříbra v Tarnowských Górách, Ichtyoparku v Kaletách, rychlodráhy pro rychlá kola nebo přírodní rezervace na Zielonej, poutního místa v Czestochowé nebo Dolu černého pstruha.

Nedílnou součástí naší spolupráce se staly od roku 2007 projekty z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko.

V projektu Spolupráce bez hranic I jsme společně absolvovali vodácký kurz, putovní tábor a dny plné zábavy, v rámci projektu Spolupráce bez hranic II se konalo setkání pedagogických sborů a lyžařský kurz, v projektu Spolupráce bez hranic III jsme absolvovali lyžařskou školičku, lyžařský výcvik, školní akademii, poznávali jsme Kladskou kotlinu a kulturní tradice jednotlivých zemí, pedagogové diskutovali o školských systémech na setkání pedagogických sborů. Ve čtvrtém projektu s názvem Žijeme sportem jsme realizovali pět sportovních aktivit – bavíme se na sněhu, užijme si na sněhu, česko– polský koloběh, vodácký kurz a olympiádu, v pátém projektu Přírodu si musíme chránit jsme se věnovali environmentálním aktivitám, putovali jsme po přírodních památkách Moravskoslezských Beskyd, komunikovali jsme o přírodě v cizích jazycích, pozorovali jsme kouzlení v přírodě nebo lesní čarování a vydali jsme se rovněž do divočiny v Safari parku ve Dvoře Královém.

Šestý projekt Poznáváme hory z české a polské strany, byl zaměřen na turistiku a pobyt v horách.  Vypravili jsme se na polskou stranu Krkonoš a do Hrubého Jeseníku.

Sedmý projekt nesl název Voda pro život, byl zaměřen na koloběh vody v přírodě. Zajímala nás voda ze všech úhlů pohledů – voda jako zdroj života a energie, voda léčivá a živelná, voda z pramenů hlubin země, přírodní zdroje vody, distribuce a spotřeba vody, úpravny a čističky odpadních vod.

Osmý projekt s názvem Dějiny umění jinak byl zaměřen na výtvarné techniky a výtvarnou tvorbu. Dva kurzy se konaly v Kalwarii Zebrzydowské a v Olomouci. Projekt byl ukončen výstavou výtvarných prací s názvem „Vzpomínám na společné školní akce s polskými a českými přáteli“ ve výstavní síni kulturního domu ve Vítkově.

Devátý projekt „Po stopách české a polské historie 2. světové války“ jsme zaměřili na místa utrpení a bolesti našich předků, válečné stopy v Moravskoslezském kraji a stopy 2. světové války v polském Slezsku. Projekt jsme také zakončili výstavou fotografií z jednotlivých aktivit projektu.

Devátý se jmenoval „Společně na hory“. Jeho cílem bylo zdokonalit se v lyžařských a snowboardových dovednostech. Kurz byl organizován ve Ski areálu Bílá.

Desátý projekt byl zaměřený na turistiku. Nesl název „Poznáváme Slezské Beskydy“. Jeho cílem bylo poznávat Slezské Beskydy z polské strany.

V letech 2013 – 2015 jsme byli zapojení do projektu Comenius Regio, který se jmenoval „Arts, music and dance in a teenager´s life“. Na jeho realizaci se podílelo Město Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, Středisko volného času Vítkov, Město Kalety, Dům kultury v Kaletách a Základní škola a gymnázium v Kaletách.

Skutečné partnerství nezná hranic, nebojí se jazykových bariér, kilometrů a ani ubíhajícího času.

Spolupráce škol byla neobyčejně plodná, a to i za nesmírného úsilí zaměstnanců a vedení škol na obou stranách. Poděkování patří rovněž vedení radnic obou měst.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy