Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Dne 20. 9. 2018 se dva žáci septimy (Jan Kundrát, Alexandr Pisani) zúčastnili za naši školu vyhlašování cen soutěže Antifetfest v Praze, do které se zapojili už v loňském školním roce. V kině Světozor měli možnost zhlédnout snímky, které vytvořili studenti základních a středních škol z celé republiky. Témata byla různorodá – od šikany po závislosti na počítačových hrách a sociálních sítích.

Klub KaMeRa ze SVČ ve Vítkově, který reprezentoval pod názvem Klubáci KaMeRáCi, se umístil na 2. místě. Snímek tvořil celkem 3 závislosti – na alkoholu, cigaretách a drogách.

Náš tým Lightbulb vytvořil grafické video, ve kterém objasnil, co to šikana je. Jaký stát má největší problémy se zvládáním šikany na školách. Proč je důležité nahlašovat šikanu a jak tomuto činu předejít. Bohužel se neumístil na vítězných příčkách, avšak obdržel zvláštní cenu poroty za výtvarné zpracování.

Oběma týmům gratulujeme!

Mgr. Miroslav Bučánek

Vzhledem k tomu, že se blíží termín voleb do zastupitelstev obcí, Jeden svět na školách opět umožnil studentům středních škol vyzkoušet si volby nanečisto. Naše škola se pravidelně k této akci připojuje. V průběhu měsíce září byli studenti v hodinách Základů společenských věd či Výchovy k občanství seznamováni s jednotlivými stranami a kandidáty ve Vítkově.

V pondělí 24. září od 7:45 ráno měli studenti možnost svůj hlas vhodit do volební urny. Projektu se zúčastnili studenti gymnázia, ale příležitost vyzkoušet si volby nanečisto jsme dali i žákům 9. ročníků. Do volební komise zasedli zástupci Žákovského parlamentu gymnázia (Adriana Štěpánková, Adéla Kalužová a Jan Leher).

Volební účast na základní škole byla 88,3 %, volilo celkem 53 žáků. Na gymnáziu byla volební účast o něco nižší – 86,59 %, svůj hlas vhodilo 71 žáků.

Co se týče umístění jednotlivých stran, shodně na základní škole i gymnáziu zvítězila Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. Na základní škole získala 15 hlasů, na gymnáziu 20. Další umístění už se lišila. U žáků základní školy na 2. místě skončila Komunistická strana Čech a Moravy a na 3. místě ANO 2011. U gymnazistů se o 2. a 3. místo podělily strany: Sdružení nezávislých kandidátů města Vítkova a místních částí a Sdružení nezávislých kandidátů.

Na základní škole se vyskytly 2 hlasy, které byly neplatné, na gymnáziu byly všechny hlasy platné.

Děkujeme všem žákům za jejich aktivní účast ve Studentských volbách a věříme, že po dovršení 18 let se zodpovědně připojí k občanům našeho státu a stanou se aktivními voliči.

Mgr. Michaela Škrabalová

 

21. září gymnaziální třídy 4. G a 5. G vyrazili na již tradiční každoroční exkurzi s Československou obcí legionářskou. Letošní ročník exkurze byl zaměřen na „Osvobozovací boje Ostravsko-opavské operace“. Samotná exkurze započala v Hrabyni v Památníku
2. světové války, kde si studenti prošli letošní výstavu „Československá armáda 1918-1938 (1945)“ a následně i komentovanou samotnou expozici Doba zmaru a naděje přímo v památníku. Poté jsme spolu s průvodcem za ČsOL panem Bedřichem Štencelem projeli okolní místa. Nejprve jsme vystoupali na Ostrou Hůrku poblíž Háje ve Slezsku, kde se konaly tábory lidu, a ve Štítině jsme se podívali k rodnému domu generála Heliodora Píky a k pamětní desce Ivana Kubince, který byl nacisty umučen při osvobození obce Štítiny.

Myslím si, že takovéto exkurze jsou nedílnou součástí výuky dějepisu, a jsem ráda, že sami studenti toto potvrzují.

Mgr. Michaela Škrabalová

 

Ve středu 12. 9. 2018 proběhla v naší škole další z přednášek Michaely Konečné, absolventky našeho gymnázia a v současnosti studentky psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tentokrát seznámila žáky sexty, septimy a oktávy s poznatky z oblasti obecné psychologie.

Během dvou hodin se tak všichni zabývali změněnými stavy vědomí. Řešili, zda se informace o hypnóze, které často čerpáme z filmů, zakládají na pravdě. Taktéž se diskutovalo o tom, zda existuje svobodná vůle. Rozebíraly si pocity, které máme během spánku a spánkové poruchy. Došlo i na praktickou stránku, kdy si dobrovolníci mohli vyzkoušet některé poznatky obecné psychologie přímo na sobě.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20180912_095937 20180912_100404 20180912_100820 20180912_103351

Dne 4. 9. 2018 se třída prima zúčastnila adaptačního kurzu neziskové organizace Eurotopia. Kurz probíhal v dopoledních hodinách venku v areálu školy. Žáci se seznamovali mezi sebou navzájem a taktéž se svou novou třídní učitelkou. Formou zábavných her se žáci o sobě dozvěděli spoustu nových informací. Další aktivity je nutily spolupracovat, při jiných si zase museli důvěřovat a společně vymýšlet různé strategie. Žáci si taktéž společně vytvořili pravidla třídy, o kterých následně diskutovali. Celé dopoledne bylo velmi zajímavé a žáky bavilo. Nakonec proběhlo společné sebehodnocení.

Mgr. Michaela Hasalová

 

image1 image2 image3