Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se v prostorách Magistrátu města Olomouce konalo regionální kolo soutěže Navrhni projekt, kterou vyhlašuje Oddělení publicity EU Ministerstva pro místní rozvoj. Soutěž umožňuje studentům středních škol vyzkoušet si, jak se píše projektová žádost a zjistit, co všechno je s ní spojené.

Naši školu reprezentoval tříčlenný tým – Gabriel Pisani (oktáva), Alexandr Pisani a Jan Kundrát (sexta), který získal 1. místo s prací nazvanou Kurz finanční gramotnosti, se kterou postupuje do celostátního kola, které se bude konat 19. 4. 2018 v Praze.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

Alexandr Pisani Gabriel Pisani Jan Kundrát

Pěvecká a výtvarná soutěž, kterou pravidelně pořádá ZŠ nám. Jana Zajíce je mezi našimi dětmi oblíbená. Jedna žákyně z kvarty si smutně povzdechla: „Tak už je to naposledy, kdy se mohu zúčastnit této soutěže“. Nevím, zda se ji bude stýskat po milé atmosféře, po pěkných cenách, které jsou zde vždy připraveny pro vítěze nebo prostě potom, že si zkusila zazpívat do mikrofonu před porotou a publikem. Soutěž je určena pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, takže příští rok už nastoupí její mladší kolegové. Zkušenosti, které získala, ovšem může využít do dalších let a do jiných soutěží.   Také pro mladé výtvarné talenty je každý rok zvoleno zajímavé téma, letos to byl PRAVĚK. Žákům víceletého gymnázia byla určena  2. a 3. kategorie. Ve druhé kategorii pracovali žáci křídovým pastelem na dřevěné desce a zpracovávali téma akční pravěká jeskynní malba. Ve třetí kategorii zase vyškrábávali do břidlicové destičky zajímavý archeologický nález. Ve výtvarné soutěži získala letos 3. místo Gabriela Vavrošová z primy a Thuy Duong Ratajová z tercie získala 1. místo. Také zpěváci z nižšího gymnázia slavili úspěchy. Magdaléna Tomešová z tercie vyzpívala 3. místo, Natálie Hrubá z primy 1. místo a sesterské duo Eliška Halamíčková (kvarta) a Apolena Halamíčková (sekunda) 2. místo. Všem účinkujícím přejeme mnoho úspěchů do dalších let.

                                                                                                                        

Mgr. Helena Kozlová  

DSC08757DSC08696 (1)  DSC08909 DSC08977

HrubáHalamíčkováTomešováRatajováVavrošová

V pondělí 19. 3. 2018 proběhly v naší škole v rámci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“ dvě besedy k tomuto tématu, kterých se zúčastnili žáci kvarty, kvinty, sexty a septimy.

Přednášející přítomné seznámily s typy náhradní rodinné péče, ale také řadou konkrétních situací a zážitků ze života pěstounů, přijatých i biologických dětí žijících v pěstounské rodině, s průběhem osvojování, s hostitelskou péčí atd.

Věříme, že beseda přispěla ke zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči mezi žáky školy a vyvrátila řadu mýtů a nejasností, které v této oblasti panují a znepříjemňují život jak dětem v náhradní rodinné péči, tak jejich osvojitelům a pěstounům.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

2018 03-20 Besedy Náhradní rodinná péče (1) 2018 03-20 Besedy Náhradní rodinná péče (2) 2018 03-20 Besedy Náhradní rodinná péče (3) 2018 03-20 Besedy Náhradní rodinná péče (4) 2018 03-20 Besedy Náhradní rodinná péče (5)

Dne 14. 3. 2018 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo pěveckému sboru naší školy dotaci v rámci dotačního titulu Miniprojekty mládeže na projekt Zpíváme napříč generacemi.

Projekt je založený na vzájemné mezigenerační spolupráci žáků školy a seniorů.

Vedoucí projektu je Barbora Valová, realizační tým tvoří žáci septimy Adéla Kalužová, Klára Sucháčková, Lenka Miková a Ondřej Chřibek.

Finanční prostředky budou použity na soustředění pěveckého sboru, nácvik skladeb a sestavení programu pro vystoupení v Domově Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, Domově Vítkov a Léčebně dlouhodobě nemocných v Klokočově.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

     Ve dnech 26. 2. – 2. 3. 2018 proběhl na naší škole již pátý ročník projektu Edison, který spočívá v tom, že školu na týden navštíví vysokoškoláci z různých zemí světa a formou prezentací, her a zodpovídání dotazů seznamují žáky školy s různými  geografickými, kulturními a společenskými aspekty života ve své vlasti.

     V letošním roce jsme přivítali stážisty z Brazílie, Gruzie, Indonésie, Ruska, Turecka a Ukrajiny, kteří byli ubytováni v hostitelských rodinách našich studentů. Žáci II. a III. stupně se tentokrát zúčastnili přednášek o všech zemích, čímž měli možnost srovnávat různé životní podmínky a utvořit si vlastní názor na dané státy. Každá hodina byla trochu odlišná vzhledem k zájmu a reakcím jednotlivých tříd. Starší studenti diskutovali o náročnějších tématech, mladší žáci mile překvapili svojí bezprostředností a nebojácností při kladení otázek – veškerá komunikace probíhala v angličtině. Pro odlehčení a aktivaci byl oblíbenou součástí i tanec, nechybělo zpravidla ani seznámení se základními slovíčky a frázemi z rodného jazyka stážistů. Jako každý rok i letos měl projekt mezi žáky velmi kladný ohlas, pro některé byl i inspirací pro budoucí cestování a poznávání cizích zemí.

 PhDr. Jana Ambrožová

 

P3010024 P3010027 P3010061 P3010105 P3010111 P3020138 P3020157 P3020164