Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

4. listopadu odjeli žáci 6. ročníků a primy do Slezského divadla v Opavě, kde zhlédli muzikál na motivy veselohry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. Žáci si v průběhu představení společně s divadelními herci notovali známé písně, které již znají z filmového zpracování této veselohry. Zpracování opavského divadla bylo velmi zdařilé a žáci odjížděli nadšení a natěšení na další divadelní zážitky.

Mgr. Petra Beková

 

V měsíci říjnu se žáci 2. stupně a příslušných ročníků gymnázia zúčastnili vzdělávacích aktivit společnosti MP Education, s. r. o. Cílem přednášek je každoročně pomoci najít cestu ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, prohloubit psychosociální dovednosti a techniky zvládání zátěžových situací. Obsahově jsou přednášky zaměřeny na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím dospívání. Tato témata nezůstala u žáků bez odezvy a byla doplněna odpověďmi zkušené lektorky na všetečné dotazy žáků.

Mgr. Petra Beková

V úterý 12. 11. 2019 se žáci naší školy zúčastnili podzimní akce pro žáky Moravskoslezského kraje Soutěž mladých zoologů konané v Zoo Ostrava. Soutěž byla tentokráte zaměřena na téma Dravci, sovy a sokoli. Otázky v těžkém testu se týkaly jejich anatomie, chování, způsobu života, geografického rozšíření, ohrožení a ochrany a významu pro člověka. Soutěžili jsme v obou kategoriích – 1. kategorii pro pětičlenné týmy primy, sekundy, 6. a 7. ročníků ZŠ a 2. kategorii pro týmy tercie, kvarty, 8. a 9. ročníků ZŠ. Po testu se žáci rozprchli do různých expozic a obdivovali známé i méně známé druhy živočichů a rostlin.

Mgr. Marie Blaschke

 

 

6. 11. 2019 se studenti gymnázia (převážně ze sexty a septimy) vypravili do Opavy na divadelní představení „A Nut from Arizona“ v podání studentů ostravského gymnázia. Cílem hry bylo s humorem a nadsázkou převyprávět příběh obchodního cestujícího. Celé představení se odehrálo v angličtině, takže diváci měli možnost zopakovat si různé fráze a slovní zásobu, a navíc se zábavnou formou naučit některé nové výrazy. Ocenili jsme také nápaditou scénu, hudební doprovod a zejména herecké výkony vrstevníků. Akce pro nás byla inspirací k netradičnímu studiu angličtiny.

PhDr. Jana Ambrožová

Ve středu dne 6. listopadu 2019 se v Ostravě v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo oceňování nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol. Ceny se předávaly v 5 kategoriích: Přírodovědné obory, Humanitní obory a kultura, Služby, řemesla a technika, Společenská odpovědnost a Sport.

Celkem bylo oceněno 26 žáků a 6 týmů. Mezi oceněnými byli opět i žáci našeho vítkovského gymnázia – za jednotlivce Jan Kundrát (Přírodovědný obor) a za týmy Ivona Marie Repková, Lucie Pšenicová, Martina Maléřová, Kateřina Jurkovičová, Alexandr Pisani a Jan Kundrát (Ekologické aktivity).

V rámci ocenění žáci převzali z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislava Folwarczneho a krajských zastupitelů Jana Veřmiřovského, Daniela Havlíka a Aleny Grosové plastiku, certifikát, květinu a poukazy.

Celá akce byla provázena příjemnou jazzovou hudbou saxofonistky z jedné z ostravských ZUŠ a ukončena malým rautem, během něhož si účastníci mohli předat své zkušenosti z nejrůznějších soutěží.

Kateřina Jurkovičová, oktáva

 

Slezská setkání mladých lidí v rámci projetu V4 jsou organizována sdružením NZS 1980 a  nadací Via Facti.

Projekt poskytuje jedinečnou možnost ke vzájemnému poznávání mladých lidí ze čtyř sousedících zemí – Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. Na setkáních se vzájemně seznamují s kulturou, historií, ekonomickou a společenskou situací ve svých zemí a zaujímají k nim vlastní stanoviska.

Během workshopů nacházejí podobnosti i rozdíly mezi jednotlivými národy a umocňují potřebu vzájemně se lépe poznávat. Významným přínosem jsou i osobní kontakty mezi studenty a partnerství zúčastněných škol.

6. setkání proběhlo 23. – 26. 10. 2019 v Katowicích a jeho téma bylo „Vyšegrádská skupina v Evropské unii“. Účelem setkání bylo, aby mladí lidé z různých hledisek zhodnotili roli V4 v rámci EU a také diskutovali o způsobu budoucího fungování EU a pozici V4 i jednotlivých zemí v této organizaci.