Základní škola a gymnázium Vítkov

Gymnázium

Ve středu 21. 6. 2017 v sedm hodin ráno na vlakovém nádraží ve Vítkově a před osmou hodinou na východním nádraží v Opavě započal třídenní školní výlet tříd kvarty, kvinty a sexty, jehož cílem byla Praha, do níž jsme měli díky službám národního železničního dopravce dorazit kolem půl dvanácté.

Bohužel i naše hlavní město se občas setkává s různými druhy ohrožení, a protože někdo na hlavním nádraží nahlásil bombu, tak se naše výprava zastavila těsně před cílovou stanicí a hodinu čekala na nádraží v Praze-Libni. Toto zdržení vedlo k tomu, že jsme se nestihli včas ubytovat, a proto jsme na prohlídku Národního divadla museli jít se všemi svými zavazadly značně zmoženi z tropických teplot, které toho dne panovaly. Během prohlídky jsme si prošli Zlatou kapličku od suterénu, kde bylo možno vidět základní kameny, až po střechu s nedávno opravenou terasou, nad níž ční nádherné trigy. Po samotné prohlídce jsme se v rychlosti zajeli ubytovat na vysokoškolské koleje Na Větrníku a povečeřet v menze Kajetánka, která stejně jako koleje patří Univerzitě Karlově, abychom stihli být v 19 hodin opět v Národním divadle, kde někteří z nás měli možnost vidět představení Prodaná nevěsta.

Druhý den jsme se po snídani vypravili k lanovce na Petřín, prošli si zdejší zahrady, a někteří navštívili také rozhlednu nebo zrcadlový sál. Poté jsme se odebrali na prohlídku Loretánského pokladu, výstavu Loreta Dientzenhoferů a poslechli si slavné Loretánské zvonky. V poledne u Pražského hradu následoval rozchod, kdy si žáci ve skupinkách mohli projít starou Prahu, svézt se na šlapadlech po Vltavě, prostě okusit krásy hlavního města dle vlastních představ.

Poslední den jsme se ráno sbalili, shromáždili všechna zavazadla na jediném místě na kolejích, posnídali a přesunuli se k Oboře Hvězda se známým renesančním letohrádkem, který vznikl během vlády císaře Ferdinanda I. v polovině 16. století. Zájemci navštívili jak letohrádek samotný, kde mohli vidět stálou výstavu věnovanou této stavbě i výstavu Zkušenost exilu o osudech exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, tak nedalekou mohylu bitvy na Bílé hoře (1620), která připomíná tuto neslavnou, ale velice důležitou událost našich dějin. Poté následovalo vyzvednutí zavazadel, přesun na hlavní nádraží a několikahodinová cesta do Moravskoslezského kraje, která tentokrát proběhla bez jakýchkoliv problémů a zdržení.

Účastníci zájezdu

2017 06-21 až 23 Nezapomenutelný výlet do hlavního města 08 2017 06-21 až 23 Nezapomenutelný výlet do hlavního města 09 2017 06-21 až 23 Nezapomenutelný výlet do hlavního města 10 2017 06-21 až 23 Nezapomenutelný výlet do hlavního města 07

Celý příspěvek

V pondělí 26. 6. 2017 žáci kvinty, sexty a septimy absolvovali vzdělávací program Můžeš podnikat pro studenty středních a vyšších odborných škol, jehož úkolem je motivovat k podnikavosti a inspirovat úspěšnými podnikatelskými příběhy. Naše studenty navštívili Ing. Jan Křivonožka z firmy Křivonožka a Ing. Vladimír Peringer z Unicont Opava, s. r. o.

Ing. Jan Křivonožka vlastní firmu Křivonožka, která sídlí v Dolejších Kunčicích u Fulneku a po vystudování vysoké školy, několika stážích a projektech, na nichž se podílel, se rozhodl vyrábět akumulační kamna na zakázku.

Ing. Vladimír Peringer z firmy Unicont Opava, s. r. o. žákům sděloval, jak se podílel na založení Střední podnikatelské školy v Opavě, ilustroval práci své firmy na příkladu rekonstrukce Vodárenské věže v Opavě u východního nádraží, ale také je informoval o svých zkušenostech s předáváním firmy další generaci.

Mgr. Miroslav Bučánek

2017 06-26 Přednáška Můžeš podnikat (1) 2017 06-26 Přednáška Můžeš podnikat (4) 2017 06-26 Přednáška Můžeš podnikat (3) 2017 06-26 Přednáška Můžeš podnikat (2)

Jak změní globální oteplování život v roce 2040? Jak se připravit na sucho nebo nedostatek energetických zdrojů? Podobné úkoly zpracovávali během celého školního roku žáci základních a středních škol z České republiky v rámci soutěže CO2 liga ekologického hnutí Veronica. Tým 6.G ve složení Adéla Kalužová, Bohdana Komárková, Saša Zemanová, Bea Vodičková, Lenka Miková a Adriana Štěpánková plnil od října 2016 do května 2017 úkoly zaměřené na dopravu, energii, globální oteplování, vodu a potravinovou krizi. Cílem soutěžních úkolů bylo uvědomění si širších souvislostí a hledání cest, jak můžeme zvýšit naši odolnost vůči klimatické změně a lépe se na tuto situaci připravit. Své získané zkušenosti, měření, výsledky ankety či osobní prožitky tým sexty zpracoval, vyhodnotil a představil nejen spolužákům a kamarádům, ale i široké veřejnosti.

Blahopřejeme.
Mgr. Milena Mačáková

 

podekovani_CO2

CO2 liga

premena_odpaduVe čtvrtek 15. 6. 2017 převzali žáci kvarty Kristýna Jamerová a Jan Leher  ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu České republiky, ocenění za soutěž Přeměna odpadů na zdroje. Tuto ekologickou soutěž o nejlepší studentský projekt, který se zabývá opětovným využitím druhotných surovin, vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu . Na projektu pracovala celá třída v průběhu letošního školního roku. Žáci tvořili powerpointové prezentace a návrhy na možnosti recyklace a snížení množství produkovaných odpadů . Zároveň o svých aktivitách museli natočit poutavé video. K vstupu do soutěže byli motivováni loňským úspěchem svatebních ekošatů v projektu Litter Less. Slavnostní program začal Ódou na radost Ludwiga van Beethovena, pokračoval úvodním slovem Ing. Eduarda Muřického (náměstka  ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Havlíčka) a senátora Ing. Jana Hajdy. Celým programem provázela známá jazzová a šansonová zpěvačka Radka Fišarová, v jejímž podání zaznělo několik písní Edith Piaf. Po vyhlášení výsledků následovala prohlídka paláce a raut. Škola obdržela voucher v hodnotě 1500 kreditů na nákup materiálů pro podporu vzdělávání k tématu třídění a následné recyklace odpadu.

                                                                                                                        Mgr. Milena Mačáková

Přeměna odpadů na zdroje Přeměna odpadů na zdroje 1 Přeměna odpadů na zdroje 2

V pátek 16. 6. 2017 proběhla ve třídě kvartě již tradiční závěrečná prezentace minimaturitních prací. Na začátku školního roku 2016/2017 si žáci zvolili téma z různých oborů a konzultanta, který bude v průběhu bádání jejich průvodcem. Po dobu jednoho roku studovali odbornou literaturu, shromažďovali potřebné informace, prováděli výzkumy a dotazníková šetření. Získané poznatky zpracovali do závěrečné písemné práce. Hlavní výstupy předvedli před svými spolužáky a rodiči formou powerpointových prezentací. Přehlídku zahájila ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová a zástupkyně pro gymnázium Mgr. Lenka Zychová. Následovala četba nejlepších prací z českého jazyka, které prezentovala Mgr. Lenka Jamnická. Pak už dostali prostor samotní minimaturanti. I když nervozita byla obrovská, nakonec se všichni zhostili svého úkolu na výbornou. Dokázali tak, že jsou skvěle připraveni ke vstupu na vyšší gymnázium.

Minimaturity 4.GMinimaturity 4.G (4)Minimaturity 4.G (2)

V pátek 16. 6. 2017 naši školu ve finále soutěže Baťova manažerská olympiáda na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně reprezentoval student septimy Jan Juroška.

Soutěže se letos celkově zúčastnilo 1897 studentů ze středních škol České a Slovenské republiky. Do finále, které probíhalo podobným způsobem jako předkolo, tedy prostřednictvím testu z pěti okruhů – matematika a logika, ekonomie, management a marketing, anglický jazyk a všeobecný světový přehled, bylo pozváno 100 nejlepších řešitelů předkola.

Ze 77 přítomných soutěžících skončil Jan Juroška na 17. místě a získal tak možnost nastoupit na zdejší vysokou školu bez přijímacích zkoušek.

Blahopřejeme!

Mgr. Miroslav Bučánek