doc. Ing. Dáša Remešová, CSc.

doc. Ing. Dáša Remešová, CSc.

Studium na gymnáziu: 1969 - 1973

Obory činnosti

pedagogická i vědecko-výzkumná činnost v oboru Speciální produkce rostlinná - dendrologie a školkařství okrasných rostlin

Působiště

před odchodem do penze Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, stále přednášková činnost pro veřejnost

Největší pracovní úspěch

Dosažení nejdříve aspirantury (CSc.), později docentury (doc.) v oboru Speciální produkce rostlinná, a to na základě odborných publikací z vědecko-výzkumné činnosti. Také jsem velmi hrdá na to, že jsem vychovala a do praxe poslala řadu vynikajících nejdříve studentů, později odborníků v oboru mé specializace.