Doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.

Doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.

Studium na gymnáziu: 1987 - 1991

Obory činnosti

Francouzská a obecná jazykověda, zkoumání jazykového znaku, sociolingvistika, frankofonní země

Působiště

Po působení na Palackého univerzitě a Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici nyní na Katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Největší pracovní úspěch

Autor nebo spoluautor 11 knih a desítek odborných článků o jazykovědě vydaných v České republice a v zahraničí, člen výzkumných týmů a odborných komisí. Myslím, že největším úspěchem je asi vzbudit v někom o něco zájem… a třeba mu tím i navždy změnit život k lepšímu