Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.

Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.

Studium na gymnáziu: 1993 - 1997

Obory činnosti

Managment rizik, bezpečnost práce, ergonomie, havarijní připravenost

Působiště

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví; Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Největší pracovní úspěch

Za podstatné milníky své dosavadní profesní kariéry považuji své odborné knihy a učebnice. Každá z těchto (doposud) čtrnácti titulů mi pomohla objevit nové aspekty lidského konání. Při jejich psaní jsem si vždy připadal jako dávný mořeplavec plavící se kamsi do neznámých dálek toužebně si přející objevit novou pevninu. Nikdy jsem totiž na začátku nevěděl, kam až při svém tvůrčím psaní dojdu a kde vlastně bude konec onoho díla. Byl to nádherně vzrušující pocit! Při psaní odborné knihy každý autor rychle zjistí, kolik vědomostí z daného oboru lidstvo již dokázalo soustředit, co vše již víme a jaké praktické důsledky to má. Nové poznatky je ale potřeba lidem předávat ve stravitelné a zajímavé formě, což ale jen málokdo opravdu dokáže. Moje knihy dnes žijí svým životem. Jsou studnicí nových znalostí pro studenty i zdrojem praktických informací pro odbornou veřejnost. S odkazem na ně se často setkávám v bakalářských, diplomových i disertačních pracích či odborných článcích, pro něž jejich autorům posloužily jako užitečná poznatková základna. Pro každého člověka je jistě potěšující vidět, že jeho dílo nezapadlo a je stále živé. Postupem času jsem ale zjistil, že pro dosažení pocitu uspokojení nemusí člověk nutně jen psát knihy, chrlit do světa vědecké studie a články anebo přednášet na konferencích, jak se dnes, bohužel, po vědcích tak strašně moc vyžaduje. Zažít takový pocit lze totiž při každé dobré tvůrčí práci, pakliže má hlubší smysl, baví vás a z jejich plodů mají prospěch i jiní lidé. Vše ostatní je balast, se kterým nemá cenu ztrácet drahocenný čas. Protože čas je to jediné, co každému z nás pouze ubývá.