Ing. Jan Kunze

Ing. Jan Kunze

Studium na gymnáziu: 1990 - 1994

Obory činnosti

dramaturg a kurátor Galerie Obecního domu a Domu umění v Opavě, spisovatel, spoluzakladatel a člen redakční rady knižního nakladatelství Perplex, hudebník - např. skupina KOFE-IN, Munroe, Jan Kunze & Hičhaikum projekt aj.

Působiště

dramaturg a kurátor v Opavské kulturní organizaci, člen Akademie populární hudby (Ceny Anděl), rady Slezského zemského muzea, kulturního networku Nová Síť, přípravného výboru festivalu Bezručova Opava a redakční rady knižního nakladatelství Perplex

Největší pracovní úspěch

… už léta se živím něčím, co mě baví a naplňuje. Čím jsem starší, tím pokornější a vděčnější jsem také ke skutečnosti, že moje autorská tvorba stále zajímá a inspiruje spoustu lidí.