JUDr. Eliška Cihlářová

JUDr. Eliška Cihlářová

Studium na gymnáziu: 1966 - 1969

Obory činnosti

Právo

Působiště

Začínala jsem jako předsedkyně senátu na okresním soudě, poté jsem pokračovala v letech 1991-2003 na krajském soude v Ostravě a od r. 2003 do r. 2016 jsem pracovala jako předsedkyně senátu na Nejvyšším správním soudě v Brně. Důvodem ukončení kariéry byl odchod do penze.

Největší pracovní úspěch

Za největší pracovní úspěch považuji pracovní nabídku stát se soudkyní na nejvyšší soudní instanci v oboru správního práva. Tomuto oboru jsem se věnovala od r. 1991.