Dne 23. a 24. září 2022 se v České republice konají komunální volby. 

V naší škole studentské volby připravili zástupci Žákovského parlamentu gymnázia pro žáky vyššího gymnázia a kvarty 15. 9. 2022. Zúčastnilo se jich 77 % voličů (79 žáků ze 103 možných) a všechny hlasovací lístky byly platné. Žáci vybírali z pěti kandidátních listin.

 Výsledky voleb:

Číslo - název politické strany, hnutí                          Počet hlasů

KDU-ČSL                                                                     29

Správná volba                                                            21

KSČM                                                                         10

Společně pro Vítkov                                                  10

Snk m.Vítkova a místních částí                                  9

 

Pro žáky 9. ročníků základní školy se studentské volby konaly ve stejný den. Z 55 možných voličů se zúčastnilo 40 (72% účast). Z odevzdaných hlasů byl 1 hlas neplatný.

Výsledky voleb:

Číslo - název politické strany, hnutí                          Počet hlasů

KDU-ČSL                                                                     18

Správná volba                                                            8

KSČM                                                                         2

Společně pro Vítkov                                                  5

Snk m.Vítkova a místních částí                                  6

 

Pořádáním Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Naším cílem je, aby se žáci střední i základní školy na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky.

Výsledky Studentských voleb vnímáme jako specifickou výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích. Myslíme si, že by politiky, médii ani širokou veřejností neměly být přeceňovány, ani přehlíženy.

Mgr. Jana Kravčíková