• 12.5.2023
  • Lukáš Váňa
  • 18×

Maminka

Druhou květnovou neděli se slaví svátek Matek. My jsme si také povídali o tomto svátku, kdo ho začal u  nás slavit, kde byly prvopočátky tohoto svátku. Naučili jsme se profese, které by mohla vykonávat maminka. Pantomimou děti ztvárnily domácí práce. Recitujeme básničky pro maminky a vyrábíme kytičky z roličky a papíru. Venku tančíme a opakujeme si scénář na pohádku – připravujme se na vystoupení do Domova seniorů, hrajeme kopanou a skáčeme přes švihadlo. V družince hrajeme oblíbené deskové hry, předčítáme knížku – blížíme se ke konci a hrajeme kolektivní hry – nejvíce bombu.

Bc. Ludmila Šromotová

Fotogalerie