• 11.5.2021
  • Lukáš Váňa
  • 15×

Palačinkování

Dne 30. dubna 2021 za krásného slunného počasí se na prostranství školního asfaltového hřiště uskutečnilo zábavné odpoledne, které bylo připraveno vychovatelkami Školního klubu  a to nejen pro žáky naší školy, ale i jejich mladší sourozence a rodiče za dodržení všech hygienických nařízení a doporučení MZ ČR. 

Lidový zvyk Pálení čarodějnic neboli Filipojakubská noc, se stala podstatou celé akce. V jejím duchu děti i rodiče přišli ve skvělých kostýmech s namalovanými, nebo vyrobenými obrázky čarodějnic, naučeným zaříkávadlem, nebo básničkou do Bistra u tří čarodějnic - výdejního okénka, kde už na ně čekala sladká odměna - palačinka čarodějnice Karózy.  Kdo chtěl, mohl si zde vyzkoušet  hod koštětem do čarokruhu, poskládat obrázek malé čarodějničky, prolézt se kouzelnou čaropavučinou, nebo si nakreslit křídou svou oblíbenou čarovnou postavičku. Ve fotokoutku si pak děti mohly spočítat myšky i pavouky a v rytmu čaro-disko-hudby si chytit sladké čarobonbónky od čarodějnic Andózy a Janózy. Před odletem z této akce, byl všem úžasným čarodějům a čarodějnicím předán  letecký průkaz, aby se mohly bezpečně přepravit zpět do svých domovů. Velké poděkování patří tedy všem, kteří se přišli opět za námi na chvilku pobavit a také Klubu rodičů naší školy za finanční podporu.

 Jana Franková

Fotogalerie