• 6.6.2022
  • Lukáš Váňa
  • 18×

Praktikantka Kristýnka

Do naší družiny zavítala studentka Pedagogické školy z Oder, aby nabila zkušenosti s dětmi v družině. První den se s dětmi seznamovala hrou, povídáním a rozhovory. V dalších dnech si děti vyrobily včelku z papírové ruličky, foukalY bubliny, které obtiskovaly na papír. Naučili se písničku i s tanečkem a zahrály si na Orffovy nástroje. Nechyběl ani pohyb na hřišti, kde měly děti připravenou kreslenou opičí dráhu, a v tělocvičně zkusily kruhový trénink. Kristýnku si děti oblíbily a na rozloučenou jí nakreslily spoustu obrázku a podepsali se na společnou fotografii.

Fotogalerie