• 26.7.2021
  • Lukáš Váňa
  • 19×

Příměstský tábor "Budu prvňáčkem"

Třetí týden v červenci proběhl příměstský tábor pro budoucí prvňáčky. První den se děti seznámily s prostorami školy i se svými budoucími spolužáky a vychovatelkami. Pomalovaly si tričko, hrály si na školním hřišti a odpoledne hledaly kufr s pokladem. Další dny trávily spoustu času venku při různých hrách na školním a Rákosníčkovém hřišti a také v parku, tvořily v prostorách školní družiny. Skládaly pyslla, ze kterých si vyrobily klíčenky, navštívily kino, vyrobily plechové květináče a sadily květiny, vyrobily si záložku do slabikáře. V polovině týdne jely na celodenní výlet autobusem do Minizoo v Kružberku – tam si mohly pohladit lamu, velblouda, nakrmit morčata a kozy. Nejvíce se jim ovšem líbila jízda na oslovi. Po prohlídce navštívily také dětské hřiště v Kružberku. Poslední den jsme se všichni rozloučili a těšíme se na začátek školního roku.

Bc. Ludmila Šromotová

Fotogalerie