• 1.8.2022
  • Lukáš Váňa
  • 16×

Příměstský tábor Mladý Pythagoras

Ve třetím červencovém týdnu proběhl příměstský tábor školní družiny s názvem Mladý Pythagoras. Tábor byl spolufinancován z projektu IN VIT, na kterém si děti zábavnou formou upevňovaly a zdokonalovaly matematickou gramotnost. Tábor jsme zahájili povídáním si, kdo to vlastně byl Pythagoras. Seznámili jsme se s jeho životem a myšlenkami. Poté si děti pomalovali hrnek tématikou, která je vlastní Pythagorovi. Zahráli matematické hry Triminy násobilka, sčítání a odčítání, Triolet, karetní hru Uno. 

K táborům patří výlety, a proto jsme se vydali vlakem do blízkého města Odry na dopravní hřiště, kde se děti zdokonalily v jízdě na kolech, koloběžkách. Získali informace o značkách a pravidlech silničního provozu. Navštívili jsme také Muzeum, kde nám pan průvodce vyprávěl o historii města, zhlédli jsme výstavu železniční a letecké dopravy. Sladkou odměnou pro děti byla zmrzlina v místní cukrárně. 

Děti vypracovávaly kvízové hry, matematické pracovní listy, házeli na terč, kde procvičovali sčítání velkých čísel. Zapojili jsme se také do hodnocení soutěže města Vítkova o Rozkvetlé okno a předzahrádku, kde děti hodnotily pověšení papírové květiny na plot předzahrádky. 

Abychom nebyli jen v prostorách školy, vyšli jsme ven procházkou k rybníkům Bělidla a Balaton, kde děti cestou sbíraly přírodniny – šišky, klacíky, kamínky, květy, ze kterých vytvářeli geometrické tvary. Svou kreativitu ukázali na tvoření těžítek z kamene, které si pokreslili magickými fixy. Při venkovních aktivitách si prověřili svou rychlost, mrštnost v soutěžení mezi družstvy, vyzkoušeli si i živou pyramidu. 

Logické myšlení jsme si ukázali v praxi a to stavění z Lega. Tady děti ukázaly svou matematickou logiku, zručnost a trpělivost. Děti si odnesly na konci týdne mnoho zážitků a balíček, který využijí v hodinách matematiky.

Markéta Rusňáková

Veronika Řehounková

Lenka Baroňová

Fotogalerie