• 1.8.2022
  • Lukáš Váňa
  • 14×

Příměstský tábor Pohádkový

Ve dnech od 25. do 29. 7. 2022 se na naší škole konal příměstský Pohádkový tábor. Tábora se zúčastnilo 25 dětí. Tábor byl zaměřen na rozvíjení čtenářské gramotnosti. V pondělí jsme společně hledali poklad, vyráběli táborové tričko s postavou z pohádky a přečetli jsme si pohádku O Červené Karkulce, kterou jsme si pak společně zahráli. V úterý jsme jeli na výlet do Oder, kde jsme navštívili dopravní hřiště a Katovnu. V Katovně nám paní průvodkyně vyprávěla pověst O Začarovaných skřítcích, kteří pomáhali městu Odry v době nouze. Děti malovaly obrázek podle jejího vyprávění. Ve středu jsme si přečetli pohádku o Budulínkovi, kterou jsme si pak společně zahráli. Odpoledne jsme vyráběli lžičku s pohádkovou postavičkou z Fimo hmoty a navštívili jsme Rákosničkovo hřiště a cukrárnu, kde jsme si dali pohádkový pohár. Ve čtvrtek jsme jeli do Starých Těchanovic, kde nás čekala pohádková stezka na rozhlednu s plněním úkolů a   návštěva dětského hřiště. Pátek jsme zahájili společným čtením pohádky O kohoutkovi a slepičce, kterou jsme si společně zahráli. Po svačině jsme skládali pohádkovou postavičku z Pysslí a odpoledne jsme zakončili zhodnocením táboru a hledáním pokladu se sladkou odměnou. 

Bc. Romana Ďurišová

Bc. Ludmila Šromotová

Vendula Zifčáková

Fotogalerie