• 8.4.2024
  • Lukáš Váňa
  • 18×

Projektový týden "Bezpečně bezpeční"

V průběhu našeho projektového týdne "Bezpečně bezpeční" jsme se věnovali vzdělávání dětí v oblasti dopravního značení. Děti měly možnost seznámit se s různými druhy dopravních značek, diskutovaly o tom, kde je v reálném životě mohou najít a jaké značky již znají. Praktická část tohoto tématu zahrnovala malování a pojmenovávání dopravních značek, což pomohlo dětem lépe je zapamatovat a rozpoznat.

Dále jsme se věnovali literárnímu rozvoji dětí čtením "Policejních pohádek". Po každé kapitole následovala diskuse o přečteném příběhu a jeho významu. Děti měly také možnost analyzovat různé dopravní situace na obrázcích, diskutovat o tom, co je v nich bezpečné a nebezpečné a proč. Tato činnost podporovala kritické myšlení a povědomí o bezpečnosti v dopravě. Kromě toho děti vyjadřovaly své názory a postoje k dopravním situacím i prostřednictvím vlastních kreseb. V neposlední řadě jsme se v příjemném prostředí hřiště věnovali pozorování přírody, hrám jako kopaná, městečko Palermo nebo Hloupá kuchařka. V prostorách družiny jsme si zahráli tradiční hry jako Židličkovaná a Kukačky, což přispívá k rozvoji týmové spolupráce a sociálních dovedností dětí.

Bc. Ludmila Šromotová a Bc. Romana Ďurišová

Fotogalerie