• 15.4.2024
  • Lukáš Váňa
  • 19×

Řemesla a zaměstnání

V našem vzdělávacím programu jsme prozkoumávali svět řemesel a zaměstnání. Děti se seznámily s různými profesemi prostřednictvím obrázků. Aktivně jsme diskutovali o různých zaměstnáních, což pomohlo dětem lépe pochopit různé role a povolání. Děti plnily úkoly v pracovních listech.

Mimo to se děti věnovaly i různým kreativním aktivitám.   Vytvářely krásné motýly z barevných proužků papíru, což podporovalo jejich motorické dovednosti a cit pro barevné sladění. Dívky se s nadšením ponořily do hry s domečkem pro panenky, kde si mohly vytvořit vlastní příběhy a role. Ve čtenářském kroužku jsme procházeli knihu "Z deníku Modroočky", stále sbíráme bodíky. Venkovní aktivity nezůstaly stranou - děti si užívaly průlezek, jezdily na koloběžkách, hrály kopanou.

Bc. Ludmila Šromotová a Bc. Romana Ďurišová

Fotogalerie