• 3.4.2021
  • Lukáš Váňa

Společně bezpečně

Naše škola zajišťuje péči o děti, jejichž rodiče pracují v kritické infrastruktuře Moravskoslezského kraje. Právě pro tyto děti byla zorganizována akce SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ, která proběhla od 22. do 30. března 2021. V tomto období se děti věnovaly bezpečnému chování.

Každý tematický den měl svůj název a zaměření: Bezpečně na cestě, Dobrodružství kriminalistiky, Chceme být vidět, Bezpečně online, Hrajeme si bezpečně. Velkou pomocí nám byl výukový a vzdělávací materiál, který nám poskytlo oddělení prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a také BESIP. Děti tak měly možnost zahrát si na samotné kriminalisty a pátraly po zmizelé loutce čarodějnice Bětky, tato aktivita sklidila z celého týdne největší úspěch. Zahrály si na účastníky dopravního provozu a podle značek zdárně dojely do cíle, díky modelovým situacím řešily různé konkrétní případy, například ztracené dítě v lese, nebo účast při šikaně spolužáka aj.

Součástí akce byla také výtvarná soutěž „Bezpečné město, vesnice“, které se zúčastnily i ostatní děti z Vítkova a okolí. Své obrázky s touto tematikou doma namalovaly a fotografie nám zaslaly emailem. Všechna díla, která byla rozčleněna do třech věkových kategorií, byla zaslána hlavním hodnotitelům, jimiž byli: zástupce společnosti BESIP, vedení školy, metodička prevence školy a komisař odboru dopravy města Vítkova. Touto odbornou porotou byly vybrány z každé kategorie 3 nejlepší výtvarné práce a ze všech pak byla vytvořena na plotě u školního hřiště krásná výstava, přístupná široké veřejnosti. 

Tento úspěšný týden byl završen předáváním cen přes výdejní okénko školního klubu, v podobě balíčků s výukovými, vzdělávacími a reflexními materiály. Cenu nakonec získali všichni malíři a dětští účastníci akce. 

Touto cestou děkujeme za spolupráci oddělení prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, konkrétně mjr. Mgr. Bc. Gabriele Pokorné, Bc. Pavlu Blahutovi ze společnosti BESIP, hodnotitelům výtvarné soutěže a všem, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli.

Za organizační tým Karína Kopecká, vedoucí vychovatelka

Fotogalerie