• 22.4.2024
  • Lukáš Váňa
  • 21×

Týden Země

Tento týden jsme se intenzivně věnovaly projektu Země a základům ekologie. Společně jsme si povídali o důležitosti ochrany naší planety a proč je tak klíčové recyklovat. Diskutovali jsme o tom, jaký dopad má naši planetu plýtvání a jakým způsobem můžeme přispět k udržitelnějšímu životnímu stylu. Kromě teoretického vzdělávání jsme si také četli poutavé příběhy o skřítcích recykláčcích, kteří se snaží napravit škody způsobené člověkem a učit nás správnému zacházení s odpady. Výtvarnou činností jsme vymalovali puzzle a společně si složili velký nástěnný obraz Naše Země.

Venku na školním hřišti, hrály děti kopanou a vyvíjely svoji kreativitu při stavění malých domečků pro hlemýždě, které jsme objevily v přírodě. Mezi oblíbené skupinové hry tento týden patřila židličkovaná, kukačky a oblíbená hra bomba. Tyto aktivity nám nejen pomohly odreagovat se od učení, ale také nám přinesly spoustu radosti a příležitostí k týmové spolupráci a komunikaci.

Bc. Ludmila Šromotová a Bc. Romana Ďurišová

Fotogalerie