• 29.4.2024
  • Lukáš Váňa
  • 19×

Zapomenutá řemesla

V dnešní době plné technologií a automatizace se zdá, že některá řemesla, která kdysi tvořila základ naší kultury, upadla do zapomnění. Avšak v poslední době začínají lidé objevovat krásu a hodnotu těchto historických dovedností.  Při tomto objevování starých dovedností jsme se setkávali v časopise o žasli jsme nad tím, jak různorodá a pestrá byla naše historie řemeslných dovedností.

Během našeho průzkumu zapomenutých řemesel jsme nejen prozkoumávali historii, ale také jsme se sami zapojovali do procesu tvorby. Od hádání pantomimou, které řemeslo nám děti představují, až po kreativní vytváření košů z pedigu a závěsů z černého drátu, naše dobrodružství do světa řemeslných dovedností. Tento návrat k rukodělným kořenům nás propojuje s naší minulostí a dává nám nový respekt k práci našich předků.

Bc. Ludmila Šromotová a Bc. Romana Ďurišová

Fotogalerie