• 6.9.2022
  • Ing. Jindřich Baumann

Adaptační kurz primy „ Expedice na tajemný ostrov“

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dne 2.9.2022 proběhl pro žáky primy adaptační kurz s názvem Expedice: Tajemný ostrov. Adaptačního kurzu se zúčastnilo všech 19 žáků.

Lektorka Kateřina Kučerková si pro žáky připravila množství zajímavých aktivit, některé pohybové, a některé více tvořivé, kde si děti společně vytvořili například etický kodex, nebo stránku herbáře s imaginární rostlinou, která reprezentovala diskutované špatné a dobré vlastnosti v kolektivu.

Na závěr měli žáci možnost vyjádřit své pocity z adaptačního kurzu a nového kolektivu spolužáků.

Ing. Jindřich Baumann