• 23.1.2023
  • Lukáš Váňa

Behaviorální ekonomie

Na naši školu 20. ledna zavítal bývalý absolvent Jan Leher, nynější student Vysoké školy ekonomické v Praze. Pro studenty septimy a oktávy si připravil poutavou přednášku na téma Behaviorální ekonomie aneb ekonomie tam, kde byste ji možná nečekali. V první části přednášky seznámil studenty se studiem na VŠE, s obory, které jeho škola nabízí. S humorem sobě vlastním nastínil studentům vysokoškolský život, jeho radosti i starosti.

V druhé části přednášky se věnoval tématu behaviorální ekonomie. Behaviorální ekonomie je obor ekonomie, který se zabývá dopady sociálních, myšlenkových a emocionálních faktorů na ekonomické rozhodování jednotlivců a institucí. Zatímco standardní ekonomie se zaměřuje na důsledky a vnější okolnosti lidského jednání za předpokladu racionálního chování, behaviorální ekonomie zkoumá systematické způsoby lidského rozhodování a jejich vliv na lidské jednání za předpokladu omezené racionality. 

Studenti se mohli opět přesvědčit, že ekonomie se prolíná a souvisí s ostatními vědními obory - psychologií, sociologií, politologií, historií, filozofií aj. Jan si pro studenty připravil i vědomostní kvíz a dva z nich odměnil sladkou odměnou. Závěrem dostali studenti prostor na dotazy. Podle zaujetí i reakcí studentů bylo poznat, že je přednášející zaujal a snad i pozitivně naladil k budoucímu studiu na vysokých školách.

Mgr. Jana Kravčíková

Fotogalerie