• 14.12.2021
  • Lukáš Váňa

Beseda s Jakubem Plaskurou

Dne 10. 12. 2021 se třídy septima a oktáva zúčastnily besedy s Jakubem Plaskurou, absolventem zdejšího gymnázia. Jakub vystudoval bakalářský obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na Slezské univerzitě v Opavě a nyní je studentem magisterského studia oboru Audiovizuální tvorba na téže univerzitě.

Během dvou vyučovacích hodin ve třídě panovala uvolněná atmosféra a my jsme měli možnost dozvědět se, co všechno obnáší jeho nynější zaměstnání sportovního komentátora, ale také, jak se dostal k tvůrčímu psaní a k roli stand-up komika. Po krátkých ukázkách z hokejových zápasů, které měl možnost komentovat, jsme zjistili, jak nelehkou přípravu a pozornost toto povolání obnáší.

V neposlední řadě nám Jakub ochotně odpověděl na všechny naše dotazy týkající se Slezské univerzity, našeho budoucího studia na vysoké škole a pozdějšího uplatnění a mnohé z nás možná motivoval k tomu se na univerzitu nebo podobný obor přihlásit.

Eliška Halamíčková, oktáva