• 17.2.2023
  • Lukáš Váňa

Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 16. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády všech 4 kategorií. Pro žáky vyššího gymnázia byla určena kategorie A a B s názvem Život není fér a pro žáky nižšího gymnázia kategorie C a D na téma Bezlesí. Žáci se již tradičně potýkali s poznáváním rozmanitých druhů organismů, vyplňovali odborný test a plnili pestré laboratorní úkoly zaměřené např. na stavbu plodů, osmotické jevy v buňce, rozdíly ve stavbě dvouděložných a jednoděložných rostlin, termoregulaci či typy tělních pokryvů. V kategorii A se na 1. místě umístil Vojtěch Jakubík ze septimy, v kategorii B obsadil 1. místo Filip Jedinák z kvinty, v kategorii C bodoval Štěpán Urbánek z tercie a v kategorii D Viola Vavrošová ze sekundy. 

Vítězům blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie