• 6.11.2023
  • Lukáš Váňa

Cvičení PO – HZS Vítkov

V úterý 24. 10. 2023 proběhlo na naší škole prověřovací cvičení profesionálních hasičů ze HZS ve Vítkově. Vedení HZS si pro svoje hasiče připravilo modelovou situaci mimořádné události, kterou byl výbuch neznámé látky ve školní budově. Pro cvičení byly vyhrazeny třídy gymnázia nad Školní jídelnou. 

Žákům byla namaskována různá zranění – popáleniny, tržné rány, zlomeniny, poranění střepy i vnitřní krvácení. Rovněž byla nachystána učebna, ve které k výbuchu došlo. Situace vypadala velmi autenticky, na věrohodnosti jí přidávaly i hlasové projevy žáků a jejich zranění.

Cílem cvičení bylo prověřit připravenost jednotky, rychlost dojezdu, taktiku zásahu, způsob komunikace mezi velitele jednotky a jednotlivými hasiči před příjezdem záchranné služby i policie. Jejich hlavním úkolem bylo poskytnout první pomoc všem nalezeným zraněným osobám, jejich roztřídění podle zranění a přesun do bezpečí.

Děkujeme všem zapojeným do cvičení za jeho zdárný průběh.

Mgr. Jana Kravčíková

Fotogalerie