• 20.1.2023
  • Lukáš Váňa

Dějepisná olympiáda - 2. místo v okresním kole

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 proběhlo v Opavě dějepisné klání nejlepších řešitelů školního kola Dějepisné olympiády ve dvou kategoriích.

Téma letošního ročníku znělo „Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992“.

První kategorii určenou pro žáky 8. a 9. tříd základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia reprezentovala studentka tercie Ulrika Neuwirthová, která se sice stala úspěšnou řešitelkou, ale do krajského kola postupuje automaticky pouze vítěz. 

Druhou kategorii určenou pro studenty vyššího gymnázia reprezentovala trojice studentů: Radovan Tvrdý (kvinta), Adam Karlík (sexta) a Jan Vrkoč (oktáva). Všichni tři studenti se stali úspěšnými řešiteli. 

Jan Vrkoč se umístil na 2. místě, Adam Karlík na 5. místě a Radovan Tvrdý na 7. místě

Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 

Mgr. Markéta Dučková

Fotogalerie