• 12.5.2023
  • Lukáš Váňa

Ekoenergie 23 Chytrý region

Ve středu 10. května proběhlo na Střední škole teleinformatiky v Ostravě krajské kolo soutěže Ekoenergie 23 Chytrý region. Školu reprezentovaly žákyně třídy kvarty Karolína Janečková a Viktorie Mýlková. Pro postup musela děvčata vypracovat prezentaci na zadané ekologické téma. Kvartánky si vybraly aktuální problematiku SMART CITY. Zmapovaly množství smart prvků ve městě Vítkov, porovnaly data z let 2018 a 2022, uskutečnily schůzku s novým panem starostou Mgr. Jakubem Cihlářem, vytvořily dotazník a anketu pro veřejnost. V široké konkurenci obstály a získaly krásné třetí místo. Odměnou jim byly nejen zkušenosti získané při monitoringu, zpracování dat a prezentací výstupů práce před odbornou porotou,  ale i poukázky do OC Avion v hodnotě 1000 Kč, powerbanky a flashdisky.

Blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie