• 3.9.2020
  • Lukáš Váňa

Imatrikulace 1. ročníků gymnázia

Příchod jedince do nové školy či nové třídy je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v životě mladého člověka i jeho rodinných příslušníků. První školní dny tak bývají rozhodující pro úspěšné začlenění žáka do nového kolektivu a přijetí školy za vlastní.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Významnou roli v takových životních předělech hrají různé rituály, které nám přinášejí pocit klidu a ukotvení. Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků je jedním z těch rituálů, které pomáhají uvést nově příchozí do školního prostředí gymnázia. Letos se tato událost odehrála 1. září v kině Panorama ve Vítkově a i za současné epidemiologické situace byl dodržen její tradiční průběh a řád. Primáni a kvintáni s třídními učitelkami vkročili do sálu za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur. Následně zazněla státní hymna, místostarosta města Mgr. Martin Šrubař krátce popřál žákům úspěšná studijní léta, poté ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek představil pedagogy, kteří budou v daných třídách vyučovat. Žáci se  podepsali do pamětní knihy a obdrželi drobný dárek, kytičku a pamětní list. Vojtěch Jakubík z kvinty za všechny své spolužáky přednesl slavnostní slib, v němž stálo, že budou poctivě plnit svou roli studenta gymnázia a usilovat tak o uchování a rozvoj dobrého jména školy. K příjemné atmosféře přispěli svým hudebním vystoupením žáci ZUŠ ve Vítkově. Na závěr imatrikulace proběhlo focení nových kolektivů.

Mgr. Andrea Mášová

Fotogalerie