• 6.9.2022
  • Lukáš Váňa

Imatrikulace primy a kvinty

Zcela zaplněný sál vítkovského kina byl ve čtvrtek 1. září 2022 dějištěm slavnostní imatrikulace nových žákyň a žáků Základní školy a gymnázia Vítkov.

Primány a kvintány přišli pozdravit starosta Vítkova Ing. Pavel Smolka, místostarosta Mgr. Martin Šrubař, ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek a zástupkyně pro gymnázium Mgr. Lenka Zychová. Zúčastnili se rovněž rodiče, příbuzní a známí.

Ředitel Miroslav Bučánek ve svém projevu k přítomným mimo jiné zdůraznil význam kvalitního vzdělání, které může člověka v jeho společenském životě chránit před podlehnutím diktátorům a manipulátorům.

Noví žáci se postupně představili na pódiu, obdrželi upomínkové předměty a podepsali se do kroniky školy. Imatrikulace byla zakončena hudebním vystoupením a společným fotografováním.

Mgr. Zuzana Urbánková

Fotogalerie