• 21.3.2024
  • Lukáš Váňa

Kapuce od mikiny

V úterý 19. března se třída tercie zúčastnila zajímavého výchovně - vzdělávacího programu Kapuce od mikiny, který je součástí celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Kapuce od mikiny představuje sbírku povídek cílených především na dospívající mládež. Povídky upozorňují na aktuální témata jako je drogová závislost, genderová identita, xenofobie, šikana, život s handicapem, poruchy příjmu potravy nebo gambling. Při společné práci žáků je kladen důraz na posílení lidských hodnot např. empatie, solidarity, sebepřijetí, laskavosti, zodpovědnosti a čestnosti. Autory povídek jsou  Alena Mornštajnová, Iva Procházková, Ivona Březinová, Arnošt Goldflam, Alena Ježková, Ester Stará, Petr Stančík, Klára Smolíková, Petra Dvořáková, Ondřej Buddeus, Zuzana Dostálová, Viktorie Hanišová, Vratislav Maňák, Petra Soukupová a Jana Šrámková. Smyslem celého programu bylo nejen zvýšení čtenářské gramotnosti, ale i rozvoj kritického myšlení a v neposlední řadě zlepšení vztahů v rámci třídního kolektivu. Lektorka Petra Hniková Charmite během dvou vyučovacích hodin seznámila žáky s povídkou Viktorie Hanišové To nechceš, žáci s povídkou soustavně pracovali, vymýšleli možné varianty pokračování a na závěr tzv. Metodou pětilístku diskutovali o smyslu přátelství.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie