• 15.5.2023
  • Lukáš Váňa

Krajské kolo SOČ

V pátek 5. 5. 2023 se na Vysoké škole báňské v Ostravě konalo krajské kolo 44. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Školu reprezentovali žáci septimy, kteří úspěšně postoupili z okresního kola. Vojtěch Jakubík reprezentoval školu v oboru 5 Molekulární biologie s prací Genetické modifikace mikrořas pomocí technologie CRISPR/Cas9 pro zlepšení jejich biotechnologického využití, Dan Juroška v oboru 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby s prací Nahrávání a mix hudby a Zdeňka Drimajová v oboru 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory s prací Vzdušné síly Armády České republiky. Studenti předvedli na akademické půdě mimořádné výkony. Vojtěch Jakubík a Dan Juroška si svými pracemi zajistili postup do celostátního kola, které se bude konat 16. – 18. června v Plzni. Zdeňka Drimajová získala krásné 3. místo.

Mgr. Jana Kravčíková

Fotogalerie