• 15.4.2024
  • Lukáš Váňa

Synagoga Krnov – vzdělávací exkurze

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 se žáci 8. C a vybraní žáci tříd 8. A, 8. B a 4. G vypravili do Krnova. Cílem vzdělávací exkurze byla zdejší židovská synagoga a židovský hřbitov.  

Naší první zastávkou byl ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Průvodce nás seznámil s historií židovského pohřebnictví a samotného hřbitova. Židovské hřbitovy bývaly často daleko od vesnice nebo města, na opovrhovaném místě, aby je obyvatelé „neměli na očích“. To je případ i tohoto hřbitova. Ihned po příchodu vyvstaly u žáků otázky: „Kde jsou květiny a svíčky?“ Podle starého židovského zvyku se na hřbitov nenosí květiny a svíčky, ale na náhrobky se pokládají kamínky. Procházeli jsme se zhruba mezi 150 dochovanými náhrobky zapuštěnými kolmo do země, u starších převažují texty v hebrejštině, u novějších v němčině. 

Hřbitov byl založen ve 2. polovině 19. století a pohřbívalo se zde do roku 1968. Je zde pohřben mj. první rabín novodobé židovské náboženské obce Krnov Anselm Anschlowitz, textilní továrník Jacob Bellak, vrchní okresní lékař Dr. Heinrich Husserl. Součástí hřbitova je i Památník osmi židovských vojáků z 1. světové války. Zázemí hřbitova tvořila obřadní síň, vypálena nacisty v roce 1938.

Toto místo posledního odpočinku nesčetných židovských generací dnes chátrá, neboť původní majitelé byli z velké většiny vyvražděni nacisty během druhé světové války a nejsou již žádní pozůstalí, kteří by se o hřbitovy svých předků mohli starat. Spousta náhrobních kamenů byla rozkradena.

Naše další kroky putovaly do novorománské SYNAGOGY, která jako jedna z mála synagog v českém pohraničí byla uchráněna před vypálením nacisty během tzv. křišťálové noci na podzim 1938. Patří mezi tři dosud existující synagogální stavby v Moravskoslezském kraji. 

V synagoze je zachován tradiční princip rozdělení návštěvníků bohoslužeb – mužům vyhrazeno přízemí, ženám místa v galerii. My jsme zůstali všichni pohromadě a seděli v přízemí. Průvodce nás zasvětil do tajů židovství – náboženství judaismu a zodpověděl na spoustu zvídavých dotazů našich žáků, např. pokrývka hlavy, kdo ji nosí a proč? Po zodpovězení otázky, že se pokrývka hlavy, zvaná jarmulka, týká mužské populace, si nejen chlapci museli tuto ozdobu na památku ukořistit. Muž má mít pokrytou hlavu, aby nestál před Bohem nahý, vyjadřuje tím tedy úctu k Bohu. Vdané ženy šátek nebo klobouk, to ovšem není nutností.  

V roce 1898 byla synagoga vybavena varhanami od známé krnovské firmy bratří Riegerů. Některé z přítomných dětí nás o funkčnosti tohoto nejstaršího klávesového nástroje přesvědčily. 

Zpestřením byla stálá muzejní expozice věnována židovským průmyslníkům, podnikatelům a vynálezcům. 

Děkujeme krnovskému spolku U synagogy, jmenovitě panu B.Th. Tomáši Sedlákovi DiS., za odborný a poutavý výklad.                                                                                                   

Mgr. Markéta Dučková

Fotogalerie