• 8.6.2021
  • Lukáš Váňa

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se v letošním školním roce konaly ve zcela jiném režimu. Žákům se školní rok prodloužil o měsíc květen. Pro konání maturitní zkoušky nebylo nutné mít uzavřený 4. ročník. Stačilo pololetní vysvědčení. Některé části byly zcela zrušeny – slohové práce, jiné byly dobrovolné – ústní zkouška z českého jazyka. Došlo k prodloužení časové dotace u didaktických testů. Písemné maturitní zkoušky proběhly v termínu 24. – 26. května, ústní pak 1. a 2. června. Volba předmětů k ústním maturitním zkouškám byla značně rozmanitá. Žáci maturovali z českého, anglického, německého jazyka, matematiky, dějepisu, základů společenských věd, biologie, chemie, zeměpisu, informatiky a výtvarné výchovy. Funkce předsedy maturitní komise se ujal již tradičně pan Mgr. Tomáš Král, funkce místopředsedkyně pak Mgr. Marie Blaschke. Písemné i ústní maturitní zkoušky složili úspěšně všichni oktaváni. Pouze jedna žákyně se ze zdravotních důvodů k ústním maturitám nedostavila. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení se bude konat v pondělí 14. června v 16. 00 v kině Panorama.

V duchu latinského přísloví Per aspera ad astra zdolali letošní maturanti veškeré překážky náročného Covid roku a můžou tak zamířit ke hvězdám.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie