• 19.5.2023
  • Lukáš Váňa

Maturitní zkoušky

Také letošní maturitní ročník se dočkal završení své několikaleté studijní cesty – maturitních zkoušek. Ty započaly již začátkem dubna, kdy se museli maturanti vypořádat s písemnými pracemi z jazyků – češtiny, angličtiny a ruštiny. Vytvořit souvislý text na požadované téma a odpovídající zadanému útvaru zvládlo všech 15 maturantů. Od 2. května čekaly na maturanty didaktické testy z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky, kterou si vybralo pět studentů. Didaktické testy zpracovává firma Cermat, studenti zde neobdrží známku, ale pouze informaci o úspěšném či neúspěšném výsledku, což se bohužel u testu z českého jazyka v jednom případě stalo.

Ústní část maturitních zkoušek byla slavnostně zahájena v úterý 16. května Mgr. Tomášem Králem, který z pozice předsedy maturitní komise dohlížel na její řádný průběh. Všichni studenti povinně maturovali z českého jazyka, po rozboru uměleckého a neuměleckého textu obdrželi známku, která tvořila 60 % výsledné známky (40% váhu tvořila známka z písemné práce). Také výsledná známka z cizích jazyků zahrnovala hodnocení písemné práce i ústního zkoušení. Hojně se maturovalo také ze zeměpisu, biologie a chemie, vyslechli jsme si ale i maturitní zkoušení ze základů společenských věd, fyziky či dějepisu. Jedna maturantka zvládla zkoušky se samými výbornými. Dvě studentky bohužel u zkoušek neuspěly, jedné byla osudná biologie, druhé zeměpis, s maturitní zkouškou z těchto předmětů se tak budou muset poprat znovu v září. 

Ústní část maturitních zkoušek byla ukončena ve středu 17. května, předseda maturitní komise ve své závěrečné řeči vyzdvihl profesionální, leč vstřícný přístup všech zkoušejících a přátelskou atmosféru panující během obou dnů. Maturantům popřál mnoho úspěchů ve studijním i osobním život. My se k přání přidáváme.

Za maturitní komisi Mgr. Zuzana Kotrlová a Tomáš Kaluža (třídní učitel) 

Fotogalerie