• 10.6.2024
  • Lukáš Váňa

Minimaturita třídy kvarty

Minimaturity třídy kvarty, které se konaly 7. června, přinesly do světa studentů zajímavou možnost prezentovat své znalosti a dovednosti ve formě krátkých, ale poutavých vystoupení. Všech 16 studentů třídy kvarty během celého školního roku psalo na vlastní vybrané téma minimálně dvacetistránkovou práci. Cílem bylo umožnit studentům rozvinout své schopnosti ve veřejném vystupování, prezentování informací a vyjadřování svých názorů. Samotné prezentace byly různorodé, zajímavé a přednesené s vášní a entuziasmem, což bylo patrné z jejich hlasu a gestikulace. Studenti se snažili upoutat pozornost originalitou přednesu nejen před svým konzultantem, ale taky ostatními žáky kvarty a tercie. Doufejme, že se minimaturity budou konat i nadále a poskytnou studentům možnost vyjádřit svůj talent.

Mgr. Marie Blaschke

Fotogalerie