• 1.2.2021
  • Lukáš Váňa

MŠMT vydalo opatření obecné povahy k průběhu maturitních zkoušek 2021

Dne 29. 1. 2021 MŠMT zaslalo školám Opatření obecné povahy č. j. MŠMT-3267/2021-1 (s přílohami), kterým se upravuje průběh maturitních zkoušek v jarním termínu 2021 a uzavírání klasifikace pro žáky posledních (maturitních) ročníků.

https://www.zsgvitkov.cz/maturitni-zkousky/