• 2.5.2024
  • Lukáš Váňa

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti

Dne 26. 4. 2024 se konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti na Mendelově gymnáziu v Opavě. Ze šesti vybraných studentů gymnázia (Terezie Beková, Martin Foltan, Petr Kývala, Adam Karlík, Daniel Zeisberger, Milan Ohnhäuser), kteří se postavili tváří v tvář odborné porotě svých oborů a přednesli své prezentace prací, přinesl největší úspěch a postup do kola krajského pouze pro Adama Karlíka. Adam postoupil se svou prací Modernizace českých železnic a vysokorychlostní tratě v ČR z oboru strojírenství, hutnictví, doprava. Díky účasti v okresním kole středoškolské odborné činnosti měli studenti možnost se nejen otestovat ve svých znalostech a dovednostech, ale také rozšířit své obzory a poznat nové lidi. Věříme, že tento zážitek bude pro studenty inspirací a motivací k dalšímu vzdělávání a rozvoji. 

Mgr. Marie Blaschke

Fotogalerie