• 18.6.2021
  • Lukáš Váňa

Paměť národa

Žákovský tým 3. G vítkovského gymnázia se zapojil do projektu Příběhy našich sousedů. Projekt je založen na spolupráci žáků  8. -  9. tříd základních škol  a pamětníka z regionu, který je ochoten sdílet a pomocí moderních technologií také zaznamenat vlastní zajímavý příběh.

Studentky tercie Vanessa Malá, Sára Staňková a Magdaléna Jarošová se projektu ve svém volném čase systematicky věnovaly od letošního února. Základem bylo vybrat a oslovit vhodného pamětníka a po nezbytné administrativě s ním vést rozhovor. Tým měl práci zkomplikovanou skutečností, že kvůli koronavirové době muselo vše probíhat on-line. 

Studentky se během několika měsíců naučily pracovat například s technikou, osvojily si tvůrčí psaní, účastnily se workshopu zaměřeného na vytvoření komiksu, projevily schopnost empatie a sociální dovednosti (takt, trpělivost, naslouchání druhým), posílily své sebevědomí a důvěru ve své schopnosti, přijaly zodpovědnost za práci v týmu i společné dílo. 

Projektu, který prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Opavsko zaštiťuje nezisková společnost Post Bellum, se každým rokem účastní žákovské týmy z celé České republiky.

V  rámci MAPu byla tato akce realizována s velkým úspěchem ve školním roce 2019/2020 na Opavsku, na Vítkovsko zamířila letos poprvé.  

Slavnostní závěrečná prezentace se za účasti všech týmů, pamětníků a pamětnic z Opavska a Vítkovska uskuteční v pondělí 28. června 2021 od 15.00 hodin v zahradě ZUŠ v Hradci nad Moravicí, Zámecká ulice 313. 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

Výstupy budou zveřejněny na webových stránkách Post Bellum. 

Mgr. Zuzana Urbánková

Fotogalerie