• 30.10.2019
  • Lukáš Váňa

Planetárium a hvězdárna v Ostravě

V rámci výuky zeměpisu se žáci šestých tříd základní školy a primy víceletého gymnázia účastnili v pátek 25. 10. 2019 a v úterý 5. 11. 2019 tematické exkurze do Hvězdárny a planetária v Ostravě.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Cílem exkurze bylo žákům nejen přiblížit činnost této instituce, ale především si doplnit znalosti z oblasti Vesmíru a Planety Země.

Žáci navštívili hvězdárnu, kde pozorovali Slunce, a kde jim přednášející přiblížila postupy v pozorování dalších objektů ve Vesmíru.

Dále navštívili Experimentárium, ve kterém se vydali k planetám, do hlubin Země, na oběžnou dráhu a za světlem. Všichni žáci vyplňovali pracovní listy, které byly v hodinách zeměpisu zkontrolovány.   

Závěrečnou část pobytu strávili v kinosále. Přednášející jim osvětlil, co můžeme vidět v tomto ročním období na obloze ráno, v průběhu dne, večer a v noci. Poté jsme shlédli naučný film Bouřlivá planeta s tématikou sopečné činnosti, vlny tsunami, zemětřesení a pohybu litosférických desek.

Mgr. Blanka Váňová