• 30.5.2024
  • Lukáš Váňa

Předávání maturitních vysvědčení

V reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově se 27. 5. 2024 konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení, kterého se kromě maturantů, rodinných příslušníků a pedagogů zúčastnili rovněž zástupci zřizovatele, školské rady a klubu rodičů. Ředitel školy zhodnotil výsledky letošních maturitních zkoušek a popřál čerstvým absolventům hodně úspěchů v jejich studiu na vysokých školách a v dalším profesním a osobním životě, poděkoval rovněž rodičům za podporu žáků během jejich studia. Ke gratulantům se krátkým projevem připojili taktéž starosta města a třídní učitelka. Neotřelým proslovem pobavil přítomné publikum zástupce třídy Vojtěch Jakubík. Závěr slavnostního odpoledne patřil kulturnímu vystoupení hudebního uskupení MY DVA TRIO.

Mgr. Andrea Mášová

Fotogalerie