• 6.5.2024
  • Lukáš Váňa

Předávání ocenění Zámek Linhartovy

V sobotu 4. května se žákyně třídy sexty Veronika Adamcová zúčastnila slavnostního předávání ocenění za 4. místo v mezinárodní soutěži Český stavák pořádané Klubem Českého staváka ke stoletému výročí jeho založení. Akce se konala na Zámku Linhartovy pod záštitou předsedy ÚKPMCH Marka Vajdy, předsedy ÚVV ČSCH Ing. Radka Novotného a náměstka člena vlády ČR Ing. Miroslava Skřivánka Ph. D. Po oficiálním zahájení a přivítání hostů, následovalo předávání cen a komentovaná prohlídka zámku. Český stavák je plemeno holuba domácího, které vyniká leskem opeření, čistotou a sytostí barev. Patří k vynikajícím letcům. Let má přerušovaný tzv. stavěním - pták v letu silně zatleská křídly, postaví se kolmo vzhůru, přitiskne křídla k tělu a propadne se o několik metrů. Veronika po důkladném studiu typických biologických rysů, zejména velkého volete, dobře vyvinutých kratších, silných letek, středně dlouhých neopeřených běháků, výrazných červených obočnic a světle růžového, málo vyvinutého ozobí, ale také typických postojů tohoto plemene, včetně postoje výstavního, zvolila techniku digitální perokresby. Oceněná díla budou k vidění na Ministerstvu zemědělství, v Národním technickém muzeu a vybraná rovněž ozdobí pracovnu prezidenta České republiky.

Velké poděkování náleží také dlouholetému chovateli holubů panu Milanovi Lankovi za zapůjčení odborné studijní literatury.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie