• 13.12.2021
  • Mgr. Milena Mačáková

Přednáška Energetická gramotnost

V pondělí 13. 12. se žáci vyššího gymnázia a třídy kvarty zúčastnili pro dnešní dobu velmi aktuální přednášky Energetická gramotnost. Lektorem byl  Ing. Matouš Vrzala z Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě. V úvodu zazněl přehled jednotlivých druhů elektráren, jejich kladů a záporů, následovaly hlavní principy energetiky, energetický mix v EU a České republice, regulace výkonové odchylky či vize energetické budoucnosti. Dozvěděli jsme se odpovědi na praktické otázky např. Co by se stalo v případě Blackoutu? Jakým způsobem lze za energie výrazně ušetřit? Dle jakých kritérií vybírat dodavatele energie? Jak se vyznat ve faktuře za energii? Co nás čeká v budoucnosti? Interaktivní prezentace s řadou otázek k zamyšlení zaujala všechny posluchače. Nové poznatky si žáci ověřili při vyplňování pracovních listů. Bonusem byla závěrečná soutěž s drobnými odměnami. Za tímto přínosným vzdělávacím projektem pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu stojí zaměstnanci tří vysokých škol: Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, VŠB v Ostravě a  VUT v Brně.

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie