• 30.1.2024
  • Lukáš Váňa

Přednáška Evoluční podstata parazitismu

V pondělí 29. ledna  se třída sexta zúčastnila v rámci výuky zoologie odborné přednášky Evoluční podstata parazitismu, kterou si pro žáky připravil náš bývalý absolvent Mgr. David Machač. Žáci se blíže seznámili s fenoménem tohoto trofického vztahu, typickými znaky cizopasníků a hostitelů, širokým spektrem možných adaptací, hostitelskou specifitou, rozšířením parazitů v přírodě a jejich evolucí. Pochopili složité vztahy v ekosystémech a na názorných příkladech si ověřili matematický model tzv. Efekt červené královny v nelítostném souboji mezi parazitem a hostitelem. Název modelu je inspirován postavou Červené královny z knihy Alenka v říši divů britského spisovatele Lewise Carrolla a její věty: „ Nyní běžíš, abys zůstala na stejném místě.“ Závod ve zbrojení mezi parazity a hostiteli tak běží neustále, jak na úrovni evoluční, tak na úrovni individuální.

„Na počátku byla jemná křehká bylinka, kterou občas někdo sežral, na konci je trnitá a jedovatá obluda, kterou také občas někdo sežere.“ (z knihy Jak se dělá evoluce - Od sobeckého genu k rozmanitosti života)

Přednáška byla zajímavá a pro všechny velmi přínosná. Zaujalo nás téma vakcinace a propojení imunitního systému s parazitismem. (Vanessa Malá, Diana Marie Hrabálková - 6. G)

Mgr. Milena Mačáková

Fotogalerie