• 14.12.2021
  • Lukáš Váňa

Přednáška o Afghánistánu

Dějiny Afghánistánu. To bylo téma přednášky, kterou si v pátek 3. prosince 2021 vyslechli studenti 8. G. Přednášejícím byl bývalý student našeho gymnázia Jan Leher, který odmaturoval v loňském školním roce a nyní studuje Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Spletitou historii Afghánistánu rozkládajícího se na pomezí střední a jižní Asie přiblížil Honza prostřednictvím prezentace, v níž pro přehlednost nechyběla ani časová osa. Pro posluchače byla mimo jiné atraktivní část výkladu, v níž se autor věnoval současné situaci v této islámské zemi, momentálně se nacházející v područí radikálního islamistického hnutí Tálibán. V záběru hodiny se diskutovalo především o postavení žen a lidských právech, která Tálibán nahlíží – eufemisticky řečeno – zcela jinou optikou než běžný Evropan. 

Podle slov zúčastněných studentek a studentů byla přednáška zajímavá a přinesla jim nové informace. „O Afghánistánu jsem si už dopředu něco přečetla, je to jedno z témat, která mě zajímají,“ uvedla Michaela Jašková. Podobný názor zastává i její spolužačka Barbora Pavlů. „Vystoupení Honzy se mi líbilo. Myslím, že takové akce pro nás mají smysl.“

Mgr. Zuzana Urbánková