• 12.2.2024
  • Lukáš Váňa

Přípravný seminář ke školnímu kolu Biologické olympiády A/B

Dne 9. února jsem se zúčastnil přípravného semináře na školní kolo Biologické olympiády kategorie B, který se konal v Ostravě ve středisku volného času Korunka. Seminář se skládal ze dvou prezentací doplňujících informace k přípravnému textu 58. ročníku Biologické olympiády na téma Host do domu, hůl do ruky. V první části programu se mohli účastníci těšit na stavbu a vznik nukleových kyselin a expiraci proteinů. Druhá část navazovala na první, a dále přiblížila dynamičnost genomů, transpozony a integraci retrovirů do DNA. Svou návštěvou účastníky poctil Ing. Radek Vítek a Ing. Kateřina Trejbalová Ph.D., kteří přednášeli, již zmiňované prezentace, a kteří jsou zároveň spoluautory přípravného textu Biologické olympiády pro kategorie A a B. Celkově se akce velmi vydařila, prohloubil jsem si své znalosti z molekulární biologie a nemůžu se dočkat, až je předvedu v praxi na školním kole. 

Filip Jedinák (6. G)

Fotogalerie