• 12.4.2024
  • Lukáš Váňa

Projekt 3D tisk

Projekt, který se konal 9. dubna 2024 na vaší škole ve spolupráci s SVČ Vítkov, představoval skvělou příležitost pro žáky primy objevit svět 3D tisku. Lektor Ing. Oldřich Sladkovský připravil pro děti zajímavou a interaktivní lekci, která je seznámila s klíčovými koncepty a možnostmi 3D tisku. Od základních principů po konkrétní aplikace v praxi.

Žáci zkoumající 3D tiskárnu, možná poprvé viděli, jak se vytvářejí objekty vrstva po vrstvě, a mohli si představit nekonečné možnosti, které tato technologie nabízí. Nešlo ale jen o pasivní pozorování. Žáci měli také možnost sami vyzkoušet modelování 3D objektu. 

Celkově lze říci, že tento projekt nejenže poskytl žákům primy jedinečnou příležitost poznat svět 3D tisku, ale také jim umožnil rozvíjet důležité dovednosti jako je kreativita a technické myšlení. 

Ing. Jindřich Baumann

Fotogalerie