• 6.3.2023
  • Lukáš Váňa

Projekt s knihovnou Vítkov

V rámci projektu „Multimediální učebna ZŠG Vítkov“ realizovaného na základě výzvy MAS Opavsko – IROP – Vzdělávání 2020 s názvem „PC učebna“ (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014517), jsme žákům primy 24. února 2023 uspořádali společně s Knihovnou ve Vítkově projektovou hodinu v PC2 učebně.

Dětské oddělení Knihovny Vítkov je většině žáků primy důvěrně známé, a tak si paní Martina Šostá pro žáky připravila nabídku nových a atraktivních knih. Setkání jsme zahájili povídáním o knihách, o tom, zda a jaké knihy čtou a jak si je vybírají. Žáci si poté vybrali knihu, která je nějakým způsobem zaujala – názvem, obálkou, ilustracemi. Dostali několik minut času, aby se do vybrané knihy začetli a seznámili se krátce s jejím obsahem. Následovala velmi živá diskuze o jednotlivých knihách. V další části hodiny dostali žáci prostor pracovat na počítačích. Měli vyhledávat informace nejen o knize, ale i o autorovi, či jeho dalších knihách. V závěru aktivity, která byla příjemným zpestřením hodin literatury, někteří z žáků seznámili ostatní s nalezenými a zajímavými informacemi. 

Mgr. Jana Kravčíková

Fotogalerie