• 18.11.2022
  • Lukáš Váňa

Seminář k SOČ Ostrava

Dne 16. 11. 2022 měli studenti gymnázia, třídy septimy, možnost se zúčastnit 10. ročníku semináře k problematice SOČ. Tento seminář již desátým rokem pořádá Středisko volného času Korunka v Ostravě. Studentům byly předneseny čtyři přednášky od profesionálů v rozmanitých odvětvích. 

Jako první byli studenti seznámeni s vedením Ostravského dopravního podniku a vyslechli si, co vše stojí za úspěšným vedením městské hromadné dopravy. Následovala přednáška o rétorice vedená paní Mgr. Janou Prošvicovou, která působí na Mendelově gymnáziu v Opavě. Zde se studenti dozvěděli užitečné rady o prezentaci své práce při obhajobě Středoškolské odborné činnosti. Předposlední přednáška posluchače zavedla do virtuální reality. Pan doc. Petr Klán, CSc. z Českého vysoké učení technického v Praze studentům předvedl dovednosti v oblasti virtuální reality a poukázal na veškeré možnosti, které tento obor nabízí. Závěrečná přednáška ze strany pana Ing. Stanislava Häusera o spirálovém managementu pojednávala o důležitosti správného vedení nejen v kontextu firem, ale i života. 

Všechny přednášky měly za úkol studenty inspirovat v tématech SOČ a napomoct jim k úspěšnému vytvoření práce. 

K posílení bylo studentům během dne nabízeno bohaté občerstvení a při ukončení byl studentům předán certifikát o absolvování semináře společně s knihou, jejímž autorem je pan doc. Petr Klán, Csc.

Za seminář Bi-Che Anna Mužíková

Fotogalerie